Ban Pháp chế thẩm tra 9 báo cáo, dự thảo nghị quyết

18:50 - Thứ Sáu, 01/12/2023 Lượt xem: 3913 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (1/12), Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra 9 báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XV. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô dự họp thẩm tra.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lò Thị Bích thống nhất các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình.

Thẩm tra báo cáo của Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh về kết quả công tác năm 2023, đại biểu đề nghị các cơ quan chỉ đạo cấp huyện chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác thi hành án tại một số UBND cấp xã và cơ quan thi hành án treo, cải tạo không giam giữ.

Một số ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết ban hành quy định số lượng lao động hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục, nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. UBND tỉnh đề xuất số lượng hợp đồng đối với vị trí giáo viên 434 chỉ tiêu; trong đó, cấp mầm non 208 chỉ tiêu, tiểu học 93 chỉ tiêu, THCS 83 chỉ tiêu và THPT 50 chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định về số lượng cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, các đại biểu nhất trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã 2.709 người; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã 1.668 người.

Đối với dự thảo định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, mức chi ở cấp tỉnh bằng 80% mức chi tại Thông tư 56/2023/TT-BTC; mức chi cấp huyện bằng 80% mức chi cấp tỉnh; mức chi cấp xã bằng 80% mức chi cấp huyện; có một số mức chi thấp hơn 80% để phù hợp với điều kiện ngân sách của từng cấp.

Thẩm tra báo cáo UBND tỉnh về kết quả công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, một số ý kiến đề nghị các sở, ngành liên quan thống nhất số liệu về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến.

Công tác điều tra, truy tố; công tác thụ lý, giải quyết, xét xử tội phạm hình sự và tổ chức phiên tòa xét xử lưu động cần thống nhất giữa báo cáo của UBND tỉnh với báo cáo của Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh. Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị các sở, ngành liên quan chốt số liệu đến hết tháng 10 trước khi trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh, nhằm khắc phục chênh lệch số liệu giữa các ngành, đơn vị; đối với các đơn vị ngành dọc vẫn báo cáo theo quy định của ngành. Đối với các nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với dự thảo báo cáo, tuy nhiên đề nghị các sở, ngành xem xét, rà soát chỉnh sửa lại các câu chữ đảm bảo quy định, chặt chẽ hơn.

Cuộc họp nhất trí thông qua các dự thảo nghị quyết: Quy định về chức danh, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024…

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top