Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc

09:48 - Thứ Bảy, 02/12/2023 Lượt xem: 3682 In bài viết

ĐBP - Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là công việc thường xuyên, lâu dài. Thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã tập trung nâng cao nhận thức chính trị, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Nhờ đó, không chỉ tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức mà còn góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; huyện Tuần Giáo luôn coi việc nâng cao nhận thức chính trị, năng lực cho đội ngũ cán bộ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hàng năm, huyện đều chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của trung ương, của tỉnh, của huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Nhất là trong việc tuyên truyền chủ trương của huyện về thay đổi nhận thức trong sản xuất của người dân, vận động cán bộ, đảng viên đi đầu trong việc chuyển đổi trồng cây mắc ca, cây ăn quả để nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế.

Đáng chú ý, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, sát với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đặc biệt, Tuần Giáo luôn tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước… Trong năm 2023, huyện đã cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, tập huấn nâng cao năng lực, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Song song với đó, huyện chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thường xuyên gần gũi nhân dân, sâu sát cơ sở để nắm chắc tình hình trên địa bàn, nhất là những vụ việc, vấn đề nóng, gây bức xúc tại cơ sở để báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo giải quyết kịp thời. Nhờ vậy, một số vấn đề nổi cộm đã được huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết trong thời gian qua, như: Công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép; tình trạng tranh chấp đất đai tại một số địa phương; các vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn... Từ đó, tạo dư luận tốt, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Ngoài ra, huyện cũng tổ chức hội thi dân vận khéo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đảng, công tác dân tộc, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở...

Đảng bộ xã Quài Tở hiện có 26 chi bộ với gần 350 đảng viên. Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, xã thường xuyên rà soát, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Gần 2 năm qua đã có trên 30 lượt cán bộ của xã được cử tham gia các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị, học tập nâng cao trình độ, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ... Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; được tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách mới của tỉnh, huyện.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã Quài Tở cũng thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân như: Việc giải phóng mặt bằng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại các bản... Đồng thời, cũng gương mẫu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, lệch lạc, hành vi tham nhũng, tiêu cực; có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc. Nhờ đó, xã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đi đầu trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top