Thực hiện hiệu quả chương trình, dự án, chính sách dân tộc

19:45 - Thứ Sáu, 26/01/2024 Lượt xem: 2942 In bài viết

ĐBP - Chiều 26/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2024, xác định thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, công tác dân tộc tiếp tục nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ủy ban Dân tộc, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan. Các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động, phối hợp, thường xuyên nắm tình hình đời sống, sản xuất, dư luận xã hội, thực hiện chính sách dân tộc. Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó đã thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 41 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 5.751 hộ và hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, đang triển khai thi công 25 công trình nước sinh hoạt tập trung cho 1.955 hộ thụ hưởng.

Về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Ban Dân tộc đã khảo sát kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa 4 di sản văn hóa truyền thống; phục dựng, bảo tồn 1 lễ hội truyền thống… Về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, Ban Dân tộc đã thực hiện đầu tư xây dựng 5 công trình; duy tu, sửa chữa 5 công trình… Nhờ vậy, tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản ổn định.

Toàn cảnh hội nghị.

Một số địa phương, sở, ngành cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số, như: Một số tiểu dự án chưa có hướng dẫn rõ ràng; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện chương trình có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Bộ máy quản lý, điều hành chương trình đã được kiện toàn từ huyện đến xã, song cán bộ chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, lực lượng cán bộ trực tiếp triển khai ở cơ sở còn thiếu và yếu năng lực, kinh nghiệm...

Ban Dân tộc tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025. Tăng cường huy động mọi nguồn lực, kêu gọi tài trợ của các tổ chức quốc tế và vốn xã hội hoá từ các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV năm 2024…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đề nghị qua tâm giải quyết những khó khăn, thách thức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, như: Kinh tế - xã hội chậm phát triển, trình độ dân trí còn thấp so với mặt bằng chung; thu nhập và việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản vẫn hạn chế. Ban Dân tộc tỉnh phải chủ động xây dựng kế hoạch, công tác kiểm tra của đơn vị; tiếp tục rà soát các văn bản của Trung ương để cụ thể hoá, ban hành, triển khai thực hiện. Đối với những mô hình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tổ chức thực hiện phải đảm bảo duy trì tính bền vững của mô hình.

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận

Tin khác

Back To Top