Kỳ họp 32 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét các quy chế phối hợp

15:21 - Thứ Sáu, 02/02/2024 Lượt xem: 3766 In bài viết

ĐBP  - Kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức ngày 30/01, tập trung xem xét các dự thảo quy chế phối hợp hoạt động.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận theo thẩm quyền một số nội dung: Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; dự thảo quy định thay thế Quy định số 03-QĐ/UBKTTU, ngày 06/9/2019 của UBKT Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT Tỉnh ủy.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực UBKT giữa 2 kỳ họp UBKT Tỉnh ủy (kỳ 31 và kỳ 32). Theo đó, giữa hai kỳ họp Thường trực UBKT tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Làm việc với 08 tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát; tổ chức 02 kỳ họp Thường trực UBKT; chỉ đạo tổng hợp kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo xây dựng dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT Tỉnh ủy.

Giữa hai kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận và xử lý 04 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh; ban hành 01 chương trình, 02 tờ trình, 04 quyết định, 01 kế hoạch, 08 báo cáo, 03 thông báo, 09 công văn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

P.V (bs)
Bình luận

Tin khác

Back To Top