Kỷ cương, trách nhiệm, chủ động tạo động lực đột phá phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh

07:01 - Thứ Năm, 08/02/2024 Lượt xem: 3979 In bài viết

   Đồng chí Lê Thành Đô          

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

ĐBP - Năm 2023, tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới phức tạp, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Nền kinh tế nước ta chịu nhiều tác động bởi các yếu tố bất lợi bên ngoài, dịch bệnh, bão lũ gây nhiều thiệt hại. Trên địa bàn tỉnh, thiên tai diễn biến phức tạp, một số nguồn vốn đầu tư công chậm được phân bổ; vẫn còn những hạn chế, bất cập nội tại.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng rau sạch tại Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Sầm Phúc

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội; sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Điện Biên đã đạt được những kết quả tích cực với 14/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là:

Tăng trưởng GRDP đạt 7,1%, cao hơn bình quân chung cả nước (5%), đứng thứ 4/14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành cả nước. Trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,49%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,51%; dịch vụ tăng 6,19%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,68%. GRDP bình quân ước đạt 43,09 triệu đồng/người, tăng 8,88% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng.

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng liên kết sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị kinh tế được triển khai hiệu quả, đúng định hướng. Toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh có xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao (xã Lay Nưa, TX. Mường Lay); số tiêu chí bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 14,36% so với cùng kỳ năm 2022. Các chương trình, dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt, tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ACV, VATM và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, ngày 2/12, Sân bay Điện Biên chính thức hoạt động trở lại; ngày 24/12 chính thức khánh thành Dự án. Qua đó tạo điều kiện kết nối Điện Biên với các địa phương trong nước và quốc tế, thu hút khách du lịch, nhà đầu tư đến với Điện Biên, tạo động lực đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng cao: Tổng mức hàng hóa bán lẻ tăng 28,93%; doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 26,45%; tổng doanh thu của hoạt động vận tải tăng 45,12%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 33,76%.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,51% - cao nhất từ trước đến nay. Chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,67%. Đề án xây dựng 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo được cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Điện Biên tiếp tục được nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng quan tâm tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu đăng ký đầu tư các dự án.

Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu góp phần củng cố các mối quan hệ hữu nghị truyền thống; mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều đối tác quốc tế mới.

2024 được xác định là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ngày 8/12/2023, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 165/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, với 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường. Dự báo tình hình thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 sẽ có những thuận lợi song cũng nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Nghiêm túc đánh giá những thành tựu đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong năm qua, UBND tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2024 tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,5%, để đạt được mục tiêu đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp sau:

Trên lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch: Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Chính phủ phê duyệt; hoàn thành Quy hoạch chung TP. Điện Biên Phủ đến năm 2045. Điều hành, sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hợp pháp để rà soát, lập bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch trung tâm huyện, thị xã, nhất là TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên gắn với kêu gọi thu hút đầu tư các dự án phát triển đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ từ các thành phần kinh tế.

 Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện thủ tục hồ sơ, pháp lý trình cấp có thẩm quyền giao vốn để triển khai thực hiện đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài. Kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với các chương trình, dự án nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Lĩnh vực phát triển kinh tế: Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường mời gọi, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo chuỗi khép kín từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ, đặc biệt là thực hiện các dự án trồng mắc ca, rừng sản xuất, cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp khác... Tăng cường xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Duy trì và phát triển những sản phẩm OCOP đã được công nhận gắn với chuỗi liên kết sản phẩm, triển khai hoạt động cấp mã số vùng trồng.

Chỉ đạo triển khai lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, các cụm công nghiệp; sớm triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp hỗn hợp huyện Mường Ảng. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp để tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch điện VIII đã được Chính phủ phê duyệt; Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên” năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết về “phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025”. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án trọng điểm, dự án phát triển khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật, du lịch.

Cảng Hàng không Điện Biên sau khi được mở rộng khang trang, hiện đại hơn. Ảnh: Xuân Tư

Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác dự báo cung cầu, diễn biến giá cả thị trường hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trong các dịp lễ tết, nhất là các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thương mại tại các khu đô thị, khu dịch vụ.

Tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Đề án Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức có hiệu quả, chất lượng các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; các cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xuất, nhập khẩu.

Tập trung điều hành dự toán thu, chi ngân sách linh hoạt theo đúng chỉ đạo của Chính phủ góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 29/7/2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kiên quyết loại bỏ các rào cản bất hợp lý, các chi phí không chính thức với quyết tâm cải thiện điểm các chỉ số thành phần, tăng dần vị trí xếp hạng, điểm số PCI của tỉnh. Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Đề án đã được HĐND tỉnh thông qua; hỗ trợ hợp tác xã theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

Lĩnh vực khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường: Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Điện Biên trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách về đất đai để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giảm nghèo: Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án nhằm tạo nhiều việc làm mới cho người lao động. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trợ cấp người có công trên địa bàn tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ; Đề án thành lập Trường phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên; Đề án thành lập Trường mầm non và phổ thông trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, không để dịch lớn xảy ra. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Điện Biên đến năm 2025 đã được phê duyệt.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đảm bảo mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào thể dục thể thao quần chúng; duy trì công tác đào tạo và nâng cao thành tích thi đấu tại các giải thể thao khu vực và toàn quốc.

Thực hiện cáp quang hóa toàn tỉnh; đẩy nhanh việc phổ cập dịch vụ viễn thông và internet, đặc biệt là đối với vùng cao, vùng sâu. Đẩy mạnh công tác số hóa dữ liệu chuyên ngành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Trung ương, của tỉnh. Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác dân tộc, tôn giáo: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội về công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Tập trung giải quyết những kiến nghị liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại: Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; chủ động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để bị động, bất ngờ. Kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào; duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với một số địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp; triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác theo Thỏa thuận kết nghĩa và hợp tác đã ký kết với chính quyền tỉnh Bát Na, nước Cộng hòa An Giê Ri Dân chủ và Nhân dân. Duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với các cơ quan, Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam.

Kế thừa kết quả đã đạt được trong năm qua; với sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào cả nước cùng sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ và chính quyền và Nhân dân các dân tộc, tin tưởng rằng năm 2024, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu hơn nữa.

Bình luận

Tin khác

Back To Top