Điện Biên và Lai Châu trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra Đảng

15:08 - Thứ Hai, 26/02/2024 Lượt xem: 3295 In bài viết

ĐBP - Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên vừa thực hiện chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên và Lai Châu (2004 - 2024).

UBKT Tỉnh ủy Điện Biên và Lai Châu trao đổi công tác kiểm tra, giám sát.

Tại buổi làm việc, UBKT Tỉnh ủy Điện Biên và Lai Châu tập trung trao đổi về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; kết quả đạt được kể từ khi chia tách, thành lập hai tỉnh. Sau 20 năm chia tách, thành lập, hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, Đảng bộ và hệ thống chính trị hai tỉnh ngày càng vững mạnh. Ngành kiểm tra hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, hai bên cùng đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đã chia sẻ những kinh nghiệm quý góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; quy trình, nội dung thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; việc xây dựng đề án vị trí việc làm; triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành kiểm tra.

Đại diện cán bộ, công chức UBKT Tỉnh ủy Điện Biên và Lai Châu chụp ảnh lưu niệm.

Trong chương trình công tác, Đoàn đã đi thực tế nắm tình hình công tác kiểm tra, giám sát, việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa xã hội tại Huyện ủy Tam Đường; tham quan một số mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Bản Hon, Khun Há.

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Sỹ Quân đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Lai Châu nói chung và kết quả hoạt động của UBKT Tỉnh ủy Lai Châu nói riêng. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai cơ quan trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nguyễn Hồng Nhung (Cơ quan UBKT Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác

Back To Top