Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh

22:31 - Thứ Năm, 29/02/2024 Lượt xem: 3865 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 29/02, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp cho ý kiến vào Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 1, 2 năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, gồm: Chánh Thanh tra tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Hai tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ban hành 01 chương trình, 05 thông báo. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tích cực chủ động triển khai xây dựng thực hiện chương trình công tác và các kết luận của Ban Chỉ đạo; tham mưu Ban Chỉ đạo đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan tăng cường triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất  đề ra 07 nhóm nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và các kết luận phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chấp hành nghiêm Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm các sai phạm được phát hiện. Tiếp tục chỉ đạo xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án; xử lý các vụ việc kinh tế tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhất là những vụ việc, vụ án được Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung được trình. Cuộc họp đã tập trung thảo luận phân tích, tham gia góp ý, bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Vũ Mạnh Hà
Bình luận

Tin khác

Back To Top