Phiên họp tháng 3 UBND tỉnh xem xét nhiều nội dung quan trọng

12:46 - Thứ Ba, 02/04/2024 Lượt xem: 3997 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục phiên họp tháng 3 của UBND tỉnh, sáng 2/4 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Đại biểu dự phiên họp.

Thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình, nghị quyết về phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023-2024, các đại biểu thống nhất nội dung này cần xác định rõ định mức giáo viên/lớp của cấp mầm non và phổ thông; định mức giáo viên ở các lớp đặc thù. Tại các huyện, đối với vị trí có nguồn tuyển thì tuyển đủ theo biên chế, nếu thiếu mới thực hiện hợp đồng bổ sung và đảm bảo theo ngân sách địa phương.

Đối với quy định tiêu chuẩn, bầu cử, tuyển chọn, tiếp nhận, quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh, các ý kiến đề nghị cần có quy định chặt chẽ để khắc phục tình trạng cán bộ cấp xã đưa người nhà vào các vị trí không chuyên trách; đồng ý để cấp huyện ban hành quy định cụ thể về việc quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bổ sung thành phần của Ban Tổ chức trong công tác xét tuyển.

Lãnh đạo UBND huyện Mường Nhé tham gia ý kiến về việc bổ sung số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Đối với nội dung tờ trình quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo đối với các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh), một số ý kiến đề nghị cần mở rộng ngành nghề đào tạo và quy định từ trình độ đại học trở lên. Giao hoàn toàn việc tuyển dụng cán bộ cấp xã cho cấp huyện phê duyệt phương án, và quá trình thực hiện; đồng thời có hướng dẫn cụ thể. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị đơn vị soạn thảo đổi tên thành Quyết định về “Quy định tiêu chuẩn ngành nghề đào tạo cán bộ, công chức cấp xã và Quy chế tuyển dụng”. Đồng thời, xem xét bổ sung ngành nghề đào tạo sư phạm đối với chức danh văn phòng thống kê; sắp xếp lại các trường, ngành đào tạo phù hợp với các chức danh địa chính, xây dựng, tài chính, kế toán.

Về tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với khuyến nông viên cấp xã trên địa bàn tỉnh, các đại biểu thống nhất cần có chính sách hỗ trợ đội ngũ khuyến nông viên tại cấp xã. Việc tuyển cộng tác viên quy định trình độ trung cấp trở lên; thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu đã cơ bản thống nhất các nội dung: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về cơ chế quay vòng một phần hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông – lâm - nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thể Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng thực hiện các hoạt động khuyển nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên). 5 dự thảo tờ trình được UBND tỉnh gửi tài liệu xin ý kiến tham gia trực tiếp của các đại biểu.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top