Giám sát thực hiện giao đất, giao rừng tại huyện Mường Nhé

17:07 - Thứ Năm, 04/04/2024 Lượt xem: 6612 In bài viết

ĐBP - Ngày 4/4, Tổ công tác số 1, đoàn giám sát HĐND tỉnh do Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương làm tổ trưởng đã giám sát tại huyện Mường Nhé về việc thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp, chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), giai đoạn 2019 - 2023.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương kết luận buổi làm việc với UBND huyện Mường Nhé.

Theo báo cáo của huyện Mường Nhé, đến nay huyện đã thực hiện đo đạc tại thực địa, lập bản đồ địa chính được 32.751,74ha/31.596ha (đạt 103% kế hoạch). Trong đó, 13.571,21ha đất lâm nghiệp có rừng (đạt 109% kế hoạch); 19.909,13ha đất lâm nghiệp chưa có rừng (đạt 103% kế hoạch). Huyện đã giao đất, cấp GCNQSDĐ cho 2.012 chủ rừng với diện tích 20.939,18ha (đạt 66%). Trong đó, đối với đất lâm nghiệp có rừng: Diện tích đã giao và cấp GCNQSDĐ 11.899,75ha (đạt 95% so với kế hoạch); đất lâm nghiệp chưa có rừng đã giao và cấp GCNQSDĐ 9.039,42ha (đạt 47%).

Mặc dù đã đạt kết quả tích cực song diện tích thực hiện phê duyệt mảnh trích đo để phê duyệt phương án giao đất, cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng đạt thấp so với kế hoạch giao; số diện tích chưa được rà soát, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận còn tương đối lớn. Tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu chung của tỉnh.

Tổ công tác số 1 giám sát việc thực hiện giao đất giao rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng tại bản Nậm San 1, xã Mường Nhé.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường Nhé có 2 xã chưa được đo đạc địa chính, 9 xã đã đo đạc địa chính nhưng chưa khép kín và có nhiều biến động chưa được cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính. Do vậy, huyện Mường Nhé kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho huyện thực hiện đo đạc địa chính và đo đạc lại đối với các xã đã có biến động lớn như: Mường Toong, Mường Nhé do sắp xếp các điểm dân cư theo Đề án 79.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương đề nghị huyện Mường Nhé trong quá trình thực hiện rà soát giao đất giao rừng, cấp GCNQSDĐ cần đảm bảo an sinh xã hội, không ảnh hưởng đến lợi ích của người dân. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã trong quá trình rà soát luân canh cần tách ra, không đưa vào giao rừng. Việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giữa các diện tích đưa vào, đưa ra, đổi vị trí, huyện cần làm việc trực tiếp với các đơn vị chuyên môn; đặc biệt là một số diện tích đất canh tác của hộ dân, cụm dân cư, quy hoạch đất ở, đất sản xuất thuộc Đề án 79 lại được quy hoạch rừng. Những kiến nghị của huyện, tổ giám sát sẽ tổng hợp, kiến nghị với các cấp, ngành liên quan xem xét.

Tổ công tác số 1 giám sát việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại một số tổ chức, cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình tại bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu.

Trước đó, Tổ công tác số 1 đã thực hiện giám sát tại một số tổ chức, cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình tại bản Tả Kố Khừ (xã Sín Thầu), Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé và bản Nậm San 1 (xã Mường Nhé).

Tin, ảnh: Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top