Chính thức đề xuất bổ sung 3 chức danh là đối tượng cảnh vệ

19:19 - Thứ Hai, 20/05/2024 Lượt xem: 3219 In bài viết

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ bổ sung đối tượng cảnh vệ, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Ảnh: media.quochoi.vn

Chiều 20-5, tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn qua 5 năm thi hành, giải quyết các bất cập, vướng mắc của pháp luật về cảnh vệ.

Dự thảo Luật gồm 2 điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, cụ thể đề xuất sửa đổi, bổ sung 15/33 điều; Điều 2 về hiệu lực thi hành.

Tại Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau: "Đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam; khu vực trọng yếu; sự kiện đặc biệt quan trọng và đối tượng khác được áp dụng các chế độ, biện pháp cảnh vệ theo quy định của Luật này".

Điều này cũng bổ sung đối tượng cảnh vệ là con người, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Phạm vi đối tượng cảnh vệ được sửa đổi theo hướng thu hẹp, là sự kiện đặc biệt quan trọng. Thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an được bổ sung là quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định.

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nêu, Ủy ban nhất trí với phạm vi nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trong tờ trình và điều chỉnh của dự thảo Luật; phù hợp với mục đích, quan điểm xây dựng Luật là thể chế đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhất trí với việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu quan điểm, nội dung này nhằm thể chế kịp thời quy định của Đảng, nhất là Kết luận 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và bảo đảm tính thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ và chế độ, chính sách đối với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc bổ sung ba chức danh, chức vụ nêu trên là phù hợp với tính chất, tầm quan trọng của các vị trí này trong hệ thống chính trị.

Dự kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ sẽ được biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top