Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm

17:22 - Thứ Năm, 04/07/2024 Lượt xem: 2519 In bài viết

ĐBP - Ngày 4/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định mới của trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm theo Điều lệ Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đúng quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan; UBKT các cấp đã chú trọng kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được thực hiện kịp thời; 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã tiếp nhận 34 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với 9 tổ chức đảng và 25 đảng viên…

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã tập trung trao đổi, bổ sung làm rõ những kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian qua; đồng thời cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ như: Việc ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp cơ sở còn chậm; một số đơn vị xác định đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, chưa tập trung vào những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, UBKT các cấp có nội dung chưa quyết liệt…

Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm, UBKT Tỉnh ủy tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát của cấp cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp; tham mưu hoàn thiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Sỹ Quân khẳng định: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo. Đồng chí đề nghị UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, nhất là việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát thường xuyên…

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top