Quán triệt về chuẩn mực đạo đức cách mạng và đại hội đảng các cấp cho gần 1,3 triệu đảng viên

12:15 - Thứ Ba, 09/07/2024 Lượt xem: 2296 In bài viết

ĐBP - Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 15.644 điểm cầu khắp cả nước và gần 1,3 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban bí thư Lương Cường, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương đảng…

Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh tham dự. Toàn tỉnh có 137 điểm cầu trực tuyến tiếp thu Quy định và Chỉ thị.

Tại chương trình, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”; nghe quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định. Cụ thể, Bộ Chính trị quy định 5 điều trong chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, bao gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW cũng được truyền tải rõ ràng tới các đại biểu. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Với 2 nội dung quan trọng trên, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư lưu ý: Quy định số 144-QĐ/TW được ban hành mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng là mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc, tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách thường xuyên; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng của người cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi nguy cơ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa... Thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW cần tập trung 5 vấn đề. Đó là nắm chắc, hiểu sâu, thực hiên tốt quy định từ chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và đứng đầu cấp chính quyền trong hệ thống chính trị, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng... Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân... Đối với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền cần nắm chắc tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Đại biểu tham gia tại điểm cầu Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

Với Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Lương Cường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị và quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa công việc cực kỳ quan trọng này. Bởi vậy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các vấn đề: Căn cứ chỉ thị, hướng dẫn, và đặc điểm từng địa phương, cơ quan đơn vị, các cấp tổ chức cần lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội; bảo đảm cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu rõ, đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35, đảm bảo một cách đồng bộ thống nhất từ Trung ương tới cơ sở; lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện cấp mình, cấp trên... Công tác nhân sự, bầu cấp ủy cần nghiên cứu kỹ lưỡng chỉ thị và các phụ lục, thực hiện hết sức chặt chẽ, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; phải làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, lựa chọn đúng người trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện... Đồng chí giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trên cơ sở Chỉ thị 35.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top