Làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra giải pháp hiệu quả hơn(*)

10:18 - Thứ Tư, 10/07/2024 Lượt xem: 2153 In bài viết

(Trích phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV)

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Quang

… Sáu tháng đầu năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cùng với quyết tâm cao và nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng 8,75% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 10/63 các địa phương trong cả nước và đứng thứ 03/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh: Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024; Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ... lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng gấp 2,19 lần, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 2,26 lần so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân; hoàn thành hỗ trợ làm 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo Đề án 09, huy động trên 614 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để thực hiện làm nhà Đại đoàn kết, an sinh xã hội...

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, lợi thế và lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư.

Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; mở rộng quan hệ đối ngoại với một số nước, tổ chức quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo hiệu quả; hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra “100% thôn, bản có đảng viên và thành lập được chi bộ độc lập”, toàn tỉnh không còn thôn, bản chưa có tổ chức đảng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của UBND các cấp có chuyển biến tích cực; phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, khối đoàn kết các dân tộc, sự đồng thuận trong xã hội tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Đạt được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động, chất lượng các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri (được đổi mới cả về nội dung và phương pháp thực hiện). Hội đồng nhân dân tỉnh đã chung tay cùng với chính quyền giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết nhiều kiến nghị của Nhân dân, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Phạm Quang

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin ghi nhận, cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả, thành tích mà HĐND tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được trong 6 tháng qua.

… Bên cạnh những kết quả đạt được, so với yêu cầu, tỉnh ta vẫn còn nhiều hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chưa đạt so với kế hoạch (thấp hơn 1,39 điểm % so với kế hoạch đề ra là 10,14%); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 32,82% dự toán HĐND tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 33,51%. Tiến độ triển khai một số trọng điểm, dự án thu hút đầu tư, dự án phát triển đô thị chậm so với kế hoạch, chủ yếu do vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Tiến độ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn còn hạn chế, tiến độ rất chậm. Một số loại hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia. Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chậm được hướng dẫn, ban hành; môi trường kinh doanh chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Việc nắm tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc có mặt còn hạn chế, một số vấn đề bức xúc của cử tri, Nhân dân chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Những tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan; có trách nhiệm của các cấp, các ngành và của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa phát huy đầy đủ, rõ nét vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quyết định những vấn đề quan trọng, ban hành các cơ chế, chính sách, giám sát thực hiện (chưa tổ chức được phiên giải trình, chưa tổ chức tiếp xúc cử tri nơi công tác, cư trú…).

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra, Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, nhất là các nguyên nhân về tinh thần trách nhiệm; năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, từ đó đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung, kiểm điểm tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương, đầu tư công, đất đai .... Các nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về chủ trương để HĐND tỉnh tiếp tục tập trung thảo luận, quyết định theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Để kỳ họp thu được kết quả cao nhất, tôi xin nhấn mạnh và gợi mở một số nội dung trọng tâm để các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm trong quá trình thảo luận:

Một là, đề nghị các đại biểu bám sát chủ trương, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, Thông báo Kết luận số 1210-TB/TU, ngày 08/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; khắc phục tình trạng cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình; nội dung giám sát, chất vấn, giải trình cần tập trung vào những hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn, cản trở quá trình phát triển của tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân, rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay để đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn. Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Quang

Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra, chú trọng khảo sát, đối chứng thực tế ở cơ sở để cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn.

Ba là, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, thông qua các nghị quyết về cơ chế, chính sách hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào; thực hiện dân chủ ở cơ sở; phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025; danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập và nhiều chính sách khác. Đây là những nội dung rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm trước cử tri, dân chủ, thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo các nội dung đúng với quy định của pháp luật và mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Bốn là, rà soát lại các cơ chế, chính sách, hướng dẫn do HĐND, UBND tỉnh ban hành, xác định cụ thể những nội dung chưa ban hành, nội dung quy định chưa rõ ràng, còn mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc để kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện.

Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tăng thời gian, số lượng cử tri, phát huy hiệu quả việc tiếp xúc chuyên đề, chú trọng lựa chọn những nội dung được nhiều cử tri, Nhân dân quan tâm, những vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cư tri cần quan tâm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến cử tri, Nhân dân các chủ trương của Đảng, các chương trình, cơ chế, chính sách, nhất là những vấn đề về chế độ, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội, về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án đầu tư, bảo vệ môi trường...

Sáu là, sau kỳ họp đề nghị Thường trực HĐND sớm ban hành các nghị quyết theo thẩm quyền; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quyết nghị; triển khai Kế hoạch để các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo quy định; có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được HĐND tỉnh thông qua. Trong quá trình thực hiện phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để các cơ chế, chính sách được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, tôi tin tưởng rằng, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV sẽ thành công tốt đẹp, quyết định kịp thời, đúng những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; phấn đấu cuối năm 2024 cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra…

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Bình luận

Tin khác

Back To Top