Xã hộiChuyển đổi số

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng

08:07 - Thứ Sáu, 07/07/2023 Lượt xem: 6595 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, các cơ quan Đảng triển khai nhiều nội dung ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều phần mềm nghiệp vụ được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thông suốt, đồng bộ… Nhờ đó đã từng bước thay đổi thói quen và lề lối làm việc; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu, nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng theo hướng đồng bộ, liên thông, hiện đại; hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho công tác tham mưu, tổng hợp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan Đảng.

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ (Văn phòng Tỉnh ủy) ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện Quyết định số 27-QĐ/TW, ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU về “Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên” giai đoạn 2021 - 2025 (Đề án số 04).

Triển khai thực hiện Đề án, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu và thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ công việc chuyên môn. Đến nay, nhiều hạng mục đã được đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả, gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy; xây dựng phòng họp không giấy của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hệ thống màn hình hiển thị, trình chiếu (màn hình LED) tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hệ thống hội nghị trực tuyến được xây dựng và triển khai đưa vào sử dụng tại trụ sở Tỉnh ủy và 10/10 huyện, thị, thành ủy bảo đảm hệ thống hoạt động đồng bộ, ổn định, an toàn.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng quan tâm đầu tư xây dựng các phần mềm, ứng dụng như: Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo; gửi, nhận văn bản trên internet... Trên cơ sở Đề án số 04, hàng năm Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện các hạng mục và đưa vào sử dụng tại các cơ quan Đảng. Hiện nay cơ sở hạ tầng CNTT các cơ quan Đảng trong tỉnh đã được đầu tư xây dựng theo đúng thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ và bảo đảm tính đồng bộ với mô hình tổng thể của mạng thông tin diện rộng cơ quan Đảng. Giai đoạn 2015 - 2020 đã mua mới, bổ sung máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in và nhiều thiết bị khác... trang bị cho các cơ quan Đảng cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn và 130 xã, phường, thị trấn. Năm 2023, tiếp tục rà soát bổ sung máy tính để bàn, máy xách tay, máy in, máy quét... cho cán bộ, công chức các cơ quan Đảng cấp tỉnh.

Tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy có mô hình kiến trúc hệ thống phù hợp với quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu quản lý máy chủ, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung trong các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc được tập trung tại tỉnh. Hạ tầng mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu bảo đảm cho toàn bộ người dùng của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có thể truy cập, khai thác, sử dụng các ứng dụng dùng chung được thuận tiện, nhanh chóng và ổn định.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy đã sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung trên mạng thông tin diện rộng của Đảng (Lotus Notes), phần mềm chuyên ngành Tổ chức, Kiểm tra Đảng đảm bảo thông tin nhanh, hiệu quả. Hiện nay 100% văn bản đi, đến (không mật) đã được cập nhật và lưu trữ dưới dạng tệp điện tử; thường xuyên cập nhật văn bản trên mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng và mục lục hồ sơ lưu trữ. Đồng thời, đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, phục vụ kịp thời việc khai thác, chỉ đạo, trao đổi thông tin của cơ quan đảng được thuận lợi, nhanh chóng, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Phần mềm gửi, nhận văn bản trên mạng internet của các cơ quan Đảng (phần mềm do tỉnh chủ trì xây dựng) được triển khai tại các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trên môi trường mạng đã hỗ trợ và quản lý việc gửi nhận văn bản giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan chính quyền trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và kinh phí giúp cho việc chỉ đạo, điều hành được kịp thời. Về triển khai chứng thực chữ ký số, các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện ký số văn bản điện tử và gửi, nhận trên hệ thống mạng bảo đảm theo đúng lộ trình, yêu cầu đề ra.

Tại huyện Nậm Pồ, việc ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng được quan tâm chỉ đạo sát sao. Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin (Văn phòng Tỉnh ủy) tổ chức tập huấn việc sử dụng mạng nội bộ của Đảng Lotus Notes, mạng TDOffice cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện... Chỉ đạo sử dụng mạng TDOffice để gửi, nhận, xử lý văn bản; quy định rõ các loại văn bản gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm dùng chung của các cơ quan Đảng, đảm bảo quy định của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước. Hiện nay, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện đã được cài đặt, sử dụng hiệu quả hệ thống mạng TDOffice với tổng số 38 máy tính được cài đặt, riêng đối với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy kết hợp sử dụng thêm cả mạng nội bộ của Đảng (Lotus Notes) trong việc tra cứu, xử lý văn bản với tổng số 11 máy. Việc sử dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản, điều hành công việc trên hệ thống mạng nội bộ, hệ thống mạng TDOffice đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng máy tính được các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc. Thực hiện nghiêm Quy định số 5572-QĐ/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng, triển khai các phần mềm hệ thống thông tin. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan Đảng; năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ ngày càng được đổi mới, nâng cao.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top