Xã hộiChuyển đổi số

Chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06

18:04 - Thứ Tư, 10/07/2024 Lượt xem: 1402 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (10/7), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06. Phiên họp và hội nghị sơ kết được truyền trực tuyến với các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã nỗ lực, tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản, chính sách để hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Các cơ quan nhà nước tiếp tục tạo lập, khai thác sử dụng, vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện Đề án 06, đến nay đã hoàn thành 244 nhiệm vụ theo lộ trình; thực hiện thường xuyên 122 nhiệm vụ, đang triển khai 38 nhiệm vụ.

Tại tỉnh Điện Biên, 6 tháng đầu năm có 10/24 chỉ tiêu đã hoàn thành, 14/24 chỉ tiêu đang tiếp tục triển khai thực hiện. Đối với Đề án 06, tỉnh Điện Biên đã đưa ra 57 nhiệm vụ cần thực hiện, trong đó: 16 nhiệm vụ năm 2023 chuyển sang và 41 nhiệm vụ mới năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 15 nhiệm vụ đã hoàn thành; 7 nhiệm vụ chưa hoàn thành; 12 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và 23 nhiệm vụ đang triển khai.

Đại biểu dự họp đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất cao nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Đề án 06 những tháng cuối năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng, sức ảnh hưởng, động lực cho sự phát triển của chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Phải lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể trong chuyển đổi số quốc gia; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho bộ, ngành địa phương và tập trung về cơ sở dữ liệu quốc gia. Yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top