Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Điện Biên Đông

08:44 - Thứ Sáu, 14/01/2022 Lượt xem: 14165 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã đạt những kết quả quan trọng và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Học và làm theo Bác, lực lượng Công an huyện Điện Biên Đông luôn thường xuyên bám nắm địa bàn, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm. Trong ảnh: Công an xã Pú Hồng vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm.

Xác định thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, từ yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông đã triển khai hướng dẫn các tập thể, cá nhân chủ động đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao; nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học và làm theo Bác đã được đưa vào chương trình hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bằng những việc làm thiết thực như, phân công các đồng chí huyện ủy viên, cán bộ lãnh đạo phụ trách cơ sở dự kiểm điểm, kiểm tra, thẩm định việc đánh giá xếp loại và nhận định chiều hướng phát triển của cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ nhằm kịp thời giáo dục, giúp đỡ cán bộ, đảng viên có mặt hạn chế có giải pháp phấn đấu vươn lên. Huyện tổ chức tốt công tác kiểm tra đánh giá kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá và phản ánh khách quan, thẳng thắn, trách nhiệm. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức; tự nhận được những biểu hiện suy thoái, mạnh dạn chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém trong nội bộ tổ chức đảng, đảng viên, giảm dần tình trạng chạy theo thành tích và hình thức trong kiểm điểm, đánh giá phân loại. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đề ra.

Ông Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông cho biết: Học và làm theo Bác, huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Điển hình phải kể đến phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Vì an ninh Tổ quốc”... Đặc biệt, huyện quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm như: Vấn đề xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thông qua nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, Chương trình WB và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, thời gian qua huyện đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện đã giảm 5,21% so với năm 2020, còn 40,01%. Huyện cũng làm tốt việc tư vấn, đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp khi là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về số người dân đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh (thống kê năm 2021 là hơn 2.850 lao động).

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ giúp Đảng bộ huyện nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương mà còn tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác được các cấp, ngành khen thưởng, nhân rộng để mọi người cùng học tập noi theo.

Bài, ảnh: Đức Thái
Bình luận
Back To Top