Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua, cuộc vận động

09:05 - Thứ Tư, 16/03/2022 Lượt xem: 15158 In bài viết

ĐBP - Huyện ủy Nậm Pồ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm.

Chia sẻ với hội viên khó khăn, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ thăm, tặng quà phụ nữ đơn thân, khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: C.T.V

Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch toàn khóa và hàng năm của cấp ủy. Đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung, theo từng giai đoạn. Ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện Nậm Pồ, giai đoạn 2020 - 2025”. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025. Quá trình thực hiện các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong huyện đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2021, Thường trực Huyện ủy đã tặng Thư khen cho 52 tập thể, 392 cá nhân thực hiện tốt phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp sức mùa thi tình nguyện hè 2021, Hiến máu nhân đạo... Qua đó các nhiệm vụ chính trị được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng; kinh tế - xã hội của huyện từng bước phục hồi sau đại dịch, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận xã hội và nhân dân quan tâm được lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả, như: Giải quyết tranh chấp đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định...

Huyện Nậm Pồ đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong nhân dân. Như các phong trào, cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, “Thêm việc tốt mỗi ngày”, vận động ủng hộ “Quỹ phòng, chống Covid-19”, “Quỹ vắc xin phòng Covid-19”... Các phong trào, cuộc vận động diễn ra sôi nổi, từng địa phương, cơ quan, đơn vị đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo động lực to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Chà Nưa); 2 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (xã Chà Cang đạt 17 tiêu chí, xã Nà Hỳ đạt 16 tiêu chí); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 46,95%...

Học và làm theo Bác, nhiều mô hình tốt cách làm hay được triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” tại 9 cơ sở Hội trên địa bàn các xã thu hút 1.007 hội viên tham gia; xã Nà Khoa xây dựng 3 mô hình vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại bản Nậm Nhừ con; mô hình vận động nhân dân trên địa bàn xã trồng xây mắc ca và mô hình vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Gia Kiên
Bình luận
Back To Top