Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

05:38 - Thứ Tư, 18/05/2022 Lượt xem: 17333 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đến nay, việc học và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, có sức lan toả trong toàn Đảng bộ; đặc biệt đã xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo...

Đảng viên Lỳ Xuyến Phù, Chi bộ bản A Pa Chải, xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) tích cực cùng với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền việc bảo vệ đường biên, mốc giới tới bà con trong bản.

Với phương châm “Lấy chi bộ làm trọng điểm, cán bộ, đảng viên làm chủ thể, lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi”, việc thực hiện Kết luận 01 được Tỉnh ủy xác định là tiền đề để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 100% cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch toàn khoá và kế hoạch hàng năm của tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn nội dung đột phá thực hiện chuyên đề toàn khóa: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”. Căn cứ nội dung đột phá của Tỉnh ủy, các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn đã xác định các khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đó là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở; xây dựng quy chế, quy định về người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp...

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện quyết liệt ở các cấp với quyết tâm cao. Giai đoạn 2015 - 2020, thông qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, toàn tỉnh giảm được 6 lãnh đạo cấp ngành, 279 cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ. Toàn tỉnh đã luân chuyển 11 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để đào tạo và bố trí 90% bí thư cấp ủy cấp huyện, 70% chủ tịch UBND huyện không là người địa phương. Đặc biệt, năm 2022 Tỉnh ủy đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển 5 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phó các sở, ngành: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám đốc Sở Tư pháp... 

Tại huyện Tuần Giáo, thực hiện “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022 được Huyện ủy thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ông Trần Hiến Giang, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh chia sẻ: Là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy tin tưởng lựa chọn thực hiện mô hình tiêu biểu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Sinh đã họp bàn và thống nhất lựa chọn mô hình làm “con đường nhân ái” số 9 bản Che Phai 1 và “thắp sáng bản làng” tại bản Dửn. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong bản đã tích cực đóng góp ngày công lao động, hiến đất chung sức hoàn thành con đường với chiều dài 120m, mặt đường rộng 3,6m, tổng kinh phí 180 triệu đồng (người dân đóng góp 47 triệu đồng giải phóng mặt bằng và 350 ngày công lao động). Con đường đã góp thêm niềm vui, tiếp thêm động lực để 42 hộ dân bản Che Phai 1 vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới no ấm, đủ đầy hơn.

Việc học và làm theo Bác được Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước... Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện nghiêm việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, tạo chuyển biến tích cực quá trình từ “học tập” sang “làm theo” Bác; từ đó góp phần chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top