Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thành ủy Điện Biên Phủ

Sinh hoạt chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12:17 - Thứ Hai, 13/06/2022 Lượt xem: 17899 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 13/6, Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức sinh hoạt chuyên đề và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Thành ủy Điện Biên Phủ mời GS.TS, nhà giáo ưu  tú Hoàng Chí Bảo, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực trực tiếp diễn giảng.

Thường trực Thành ủy Điện Biên Phủ khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, già làng, trưởng bản, người có uy tín và học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố có thành tích cao trong học tập, rèn luyện... tham dự.

Hội nghị sinh hoạt với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”. Diễn giảng tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ, kể lại những câu chuyện giản dị, đời thường mà xúc động, cao đẹp về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người, đặc biệt gắn với chuyên đề sinh hoạt. Qua đó, các đại biểu thêm hiểu, tự hào, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp thu về triển khai tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương và khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top