Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tuần Giáo đẩy mạnh học và làm theo Bác

07:35 - Thứ Tư, 14/09/2022 Lượt xem: 20900 In bài viết

ĐBP - Thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đồng thời gương mẫu tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

Học và làm theo Bác, đoàn viên thanh niên huyện Tuần Giáo luôn xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên xã Pú Nhung dọn cỏ, vệ sinh bảo vệ môi trường.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời cũng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực; xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở, chấp hành nghiêm thời gian làm việc... Đặc biệt, đẩy mạnh học và làm theo Bác trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã xác định 2 nội dung đột phá để tập trung thực hiện, đó là đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tăng cường thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp để phát triển vùng cây dược liệu; hình thành mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết trong sản xuất tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư khu đô thị, khu thương mại - dịch vụ - dân cư trung tâm huyện, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến trung tâm các xã, liên xã, liên bản; triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng toàn diện, bền vững của huyện.

Ông Giàng A Dế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuần Giáo chia sẻ: Một kết quả nổi bật khác trong việc học và làm theo Bác thời gian qua là việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Điển hình như việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm; việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép tại các xã; giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư, tranh chấp đất đai tại bản Hua Sát, xã Mường Khong; xác minh, xử lý nhanh chóng một số vụ trọng án xảy ra trên địa bàn... Qua việc chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc trên đã tạo dư luận tốt, củng cố niềm tin của cán bộ và nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Đáng chú ý, việc học và làm theo Bác còn được gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương và đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân hưởng ứng tham gia. Tiêu biểu như các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, làm kinh tế giỏi, chung tay vì người nghèo, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “dạy tốt, học tốt”... Nhờ đó, huyện đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện đều giảm (hiện còn 49,72%), đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, toàn huyện đã có 5 xã được công nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trên 71% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Tuần Giáo. Thông qua việc học và làm theo Bác đã giúp Đảng bộ huyện nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đáng nói, qua phong trào đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác được các cấp, ngành khen thưởng, tôn vinh để tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top