Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác

Búng Lao phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế

07:00 - Thứ Bảy, 25/03/2023 Lượt xem: 16956 In bài viết

ĐBP - Về Búng Lao (huyện Mường Ảng) hôm nay, những con đường đất nhỏ hẹp trước kia đã được thay bằng đường bê tông phẳng lì rộng rãi nối các bản; những nương lúa, nương ngô bạc màu được thay bằng những vườn xoài, nhãn, bưởi xanh tốt. Sự thay đổi đó bắt nguồn từ sức lan tỏa việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Thi đua phát triển sản xuất, người dân bản Hồng Sọt, xã Búng Lao chuyển đổi diện tích nương ngô kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả.

Chi bộ bản Hồng Sọt là một trong những chi bộ tiêu biểu về học và làm theo Bác. Kết quả đó là nhờ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên - những người đã phát huy tốt vai trò, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Từ tiên phong trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái học tập trưởng thành đến nắm bắt tư tưởng, quan tâm quyền lợi của Nhân dân, vận động tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Những chủ trương, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đều được chi bộ bàn bạc công khai, dân chủ, sau đó tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân. Qua đó tạo được sự đoàn kết trong Chi bộ, sự đồng thuận của người dân trong thực hiện. Kết quả nổi bật là dân bản đã tự nguyện hiến hơn 4.000m2 đất, đóng góp trên 1.000 ngày công làm đường bê tông nội bản. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của bản Hồng Sọt đạt gần 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 70%.

Là đảng viên trẻ, anh Lò Văn Pản, Chi bộ bản Hồng Sọt đã tận dụng điều kiện tự nhiên để tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trở thành một trong những thanh niên điển hình của xã trong phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay gia đình anh Pản chăn nuôi 50 con lợn thương phẩm/lứa, trên 500 con gia cầm, gần 3.000m2 ao nuôi cá. Anh Pản còn trồng 1ha cây ăn quả (cam, xoài, bưởi) và duy trì 3ha cà phê. Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả đã tạo nguồn thu ổn định cho gia đình trên 200 triệu đồng/năm.

Đảng bộ xã Búng Lao hiện có trên 250 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã lãnh đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm đến tất cả các chi bộ trực thuộc, hội đoàn thể và quần chúng. Phương châm hành động là: Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên phải nêu gương, tự giác học tập, luôn đi đầu trong mọi việc, nêu cao ý thức nói đi đôi với làm. Nhờ đó, đến nay việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên xã Búng Lao.

Ông Lò Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Búng Lao cho biết: Để việc học và làm theo Bác được thường xuyên liên tục, trước hết mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải xây dựng kế hoạch cho bản thân tự rèn luyện, tự phấn đấu rồi triển khai đến các đảng viên khác. Người đứng đầu phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhất là phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Một trong những cách làm mới ở Búng Lao đó là chủ động gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cụ thể. Trong đó chú trọng xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống. Từ đó động viên nhân dân các dân tộc thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, đảng viên trong Đảng bộ cơ bản đều đảm bảo ổn định cuộc sống, không còn đảng viên là hộ nghèo, ngày càng xuất hiện nhiều gương đảng viên làm kinh tế giỏi như đảng viên Lò Văn Pản ở Chi bộ Hồng Sọt. Đến nay, xã Búng Lao có thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17%.

Triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo Bác đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, đưa Búng Lao trở thành 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Mường Ảng đạt chuẩn nông thôn mới.

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top