Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương

07:06 - Thứ Sáu, 05/05/2023 Lượt xem: 12859 In bài viết

ĐBP - Điện Biên Đông đã có những cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu  trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, khơi dậy khát vọng xây dựng Điện Biên Đông đổi mới phát triển.

Đoàn công tác Thường trực Huyện ủy Điện Biên Đông kiểm tra mô hình phát triển nông - lâm nghiệp tại xã Tìa Dình.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 20/9/2021 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung đột phá, xây dựng mô hình điểm về học và làm theo Bác. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm một cách cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân như: Đột phá trong công tác bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; mô hình điểm chăn nuôi bò vỗ béo, cải tạo đàn bò theo hướng tuần hoàn; mô hình trồng và tiêu thụ nông sản; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và các loại cây có giá trị...

Mường Luân cũng là xã có nhiều đổi thay về diện mạo cũng như chất lượng đời sống của người dân trong những năm gần đây. Ông Lò Văn Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05, năm 2020 Đảng ủy xã phát động thực hiện các mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó các phong trào thi đua ngày càng sôi nổi, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân ngày càng nâng cao. Các chi bộ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, như: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ. Trong triển khai thực hiện, xã không trông chờ, ỷ lại nguồn vốn của Nhà nước mà xác định tiêu chí nào thuận lợi, trong khả năng của xã thì triển khai thực hiện trước như: vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, hiến đất làm đường... Đến nay, thu nhập bình quân đạt trên 19 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,5%.

Với sự quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã có 100% chi đảng bộ trực thuộc thực hiện các mô hình điểm học tập và làm theo Bác. Đồng chí Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông cho biết: Học và làm theo Bác, huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Điển hình phải kể đến các mô hình, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; chung tay vì người nghèo; lao động giỏi, lao động sáng tạo; vì an ninh Tổ quốc... Đặc biệt, huyện quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm như: Xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; chính sách hỗ trợ người nghèo, người có công, người dân tộc thiểu số.

Năm 2023, huyện Điện Biên Đông phấn đấu thực hiện hiệu quả chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua phấn đấu đạt mục tiêu: Nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc, xây dựng Điện Biên Đông từng bước phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: Tú Anh
Bình luận
Back To Top