Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhiều cán bộ, đảng viên thực hiện trách nhiệm, tác phong nêu gương bằng những việc làm cụ thể

13:02 - Thứ Hai, 12/06/2023 Lượt xem: 12600 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (12/6), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận 01) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu định hướng đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Báo cáo tóm tắt kết quả 2 năm cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Các bộ, ban, ngành và địa phương đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân.

Việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hằng năm phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã thực hiện trách nhiệm, tác phong nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, được Nhân dân đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành cũng chia sẻ những mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế, như: Việc gắn thực hiện Kết luận 01 với nhiệm vụ chính trị của một số cơ quan, đơn vị chưa tốt; nội dung, phương pháp tuyên truyền ở một số nơi chưa phong phú, chưa đáp ứng yêu cầu thông tin; còn cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thường xuyên, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chưa thực sự gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành, địa phương đạt được sau 2 năm triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung hơn nữa vào thực hiện các nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top