Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn

08:24 - Thứ Ba, 27/06/2023 Lượt xem: 10804 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã gắn thực hiện học và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực lao động, người có công, bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Học và làm theo Bác góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực lao động. Trong ảnh: Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng lao động tại Hội chợ việc làm TP. Điện Biên Phủ.

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 129 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai kịp thời, đầy đủ các chuyên đề học và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong đơn vị tại các cuộc sinh hoạt định kỳ. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận làm rõ hơn nội dung chuyên đề, từ đó liên hệ với bản thân và đề ra hướng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, chú trọng đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Sở, của ngành.

Với phương châm “chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải nêu gương”, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc, gương mẫu để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Cùng với đó, 100% đảng viên thuộc Đảng bộ Sở đã đăng ký các nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác chuyên đề toàn khóa hàng năm. Cụ thể là, gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chấp hành các quy định của người đảng viên; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; tuyên truyền, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, tự học tập nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi bộ nhận xét, đánh giá tiến độ, mức độ hoàn thành những việc học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, chỉ ra những mặt còn hạn chế để khắc phục. Qua đó, đã giải quyết những vấn đề nổi cộm, yếu kém, cũng như ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ thực hiện những việc làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn ngành, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành đạt và vượt kế hoạch như: Năm 2022, giải quyết việc làm đạt 119,5% kế hoạch, tăng 17,73% so với năm 2021; công tác dạy nghề đạt 110,89% kế hoạch, tăng 10,42% so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, giảm 4,55% so với năm 2021; cai nghiện ma túy đạt 115,33% kế hoạch, tăng 14,9% so với năm 2021... Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được triển khai thực hiện chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những sai phạm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Đảng bộ Sở đã gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại cơ quan, đơn vị, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Qua đó, thúc đẩy sự phát triển, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, phát huy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể; làm cho mỗi cá nhân, tập thể có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Thời gian tới, Đảng bộ Sở tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy chi bộ và đảng viên về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tư tưởng, hành động gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức viên chức của ngành. Tăng cường lãnh đạo, chỉ  đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức văn hóa công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Bài, ảnh: Minh Thảo
Bình luận

Tin khác

Back To Top