Chính trịĐối ngoại

HĐND tỉnh Điện Biên trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND 3 tỉnh Phoong - Sa - Lỳ, U - Đôm - Xay và Luông - Pha - Băng

17:16 - Thứ Tư, 20/12/2023 Lượt xem: 5082 In bài viết

ĐBP - Ngày 20/12, HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND 3 tỉnh Bắc Lào: Phoong - Sa - Lỳ, U - Đôm - Xay và Luông - Pha - Băng.

Buổi trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên và Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Phoong - Sa - Lỳ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin khái quát về tỉnh Điện Biên và chia sẻ về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình hoạt động của HĐND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 52 đại biểu. Cơ cấu tổ chức gồm: Thường trực HĐND và 4 Ban (Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc); 10 Tổ đại biểu HĐND được thành lập theo các đơn vị hành chính cấp huyện nơi đại biểu ứng cử. Thường trực HĐND tỉnh gồm 6 người: Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch HĐND, 4 Trưởng ban HĐND đều là đại biểu hoạt động chuyên trách. HĐND thực hiện hai chức năng chủ yếu: Quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh theo phân cấp, quy định của pháp luật và hoạt động giám sát.

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động với đoàn đại biểu HĐND tỉnh Phoong - Sa - Lỳ.

HĐND tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 như: Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng chính quyền; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền; trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, quyết định chủ trương, biện pháp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh…

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Phoong - Sa - Lỳ tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên.

Tại các buổi làm việc, đại diện HĐND 3 tỉnh: Phoong - Sa - Lỳ, U - Đôm - Xay và Luông - Pha - Băng đã giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội của các tỉnh; vai trò, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của HĐND các tỉnh; phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Một số nội dung được HĐND các tỉnh bạn chú trọng trao đổi với HĐND tỉnh Điện Biên là: Việc kiểm tra, giám sát lĩnh vực pháp chế và an ninh trật tự; việc nghiên cứu, phân bổ ngân sách Nhà nước; phối hợp giữa HĐND và UBND tỉnh; hoạt động của Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh…

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên tặng quà lưu niệm đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh U - Đôm - Xay.

Qua buổi trao đổi kinh nghiệm, đại biểu HĐND 3 tỉnh Bắc Lào và HĐND tỉnh Điện Biên đã hiểu rõ hơn về bộ máy, cơ chế tổ chức và hoạt động của mỗi bên; làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung, HĐND các tỉnh Bắc Lào - HĐND tỉnh Điện Biên nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu.

Tin, ảnh: Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top