Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không nhận được phản ánh có sức ép khi chọn SGK

08:52 - Thứ Ba, 06/06/2023 Lượt xem: 4333 In bài viết

Tại phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 ngày 1-6 của kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy đã có ý kiến phát biểu về một số nội dung liên quan đến ngành Giáo dục.

Trước ý kiến của đại biểu cho rằng có “tình trạng thiếu minh bạch, khách quan, thiếu tôn trọng ý kiến của giáo viên, của nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc chọn sách giáo khoa”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có văn bản trả lời. 

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thành phố Hà Nội họp lựa chọn sách cho năm học 2023-2024.

 

Xử lý nghiêm địa phương vi phạm quy định 

Theo đó, khi xây dựng Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rất thận trọng thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xin ý kiến rộng rãi nhân dân, các sở giáo dục và đào tạo. Việc lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT được thực hiện cơ bản không có khó khăn, vướng mắc.

Trong 63 báo cáo của UBND tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gửi về đoàn giám sát của Quốc hội, chỉ có 5 tỉnh,thành phố có kiến nghị, đề xuất liên quan đến lựa chọn sách giáo khoa. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào đề xuất ban hành văn bản hướng dẫn chi trả kinh phí lựa chọn sách giáo khoa, tăng thời gian đọc bản mẫu sách giáo khoa trước khi họp hội đồng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi UBND các tỉnh chỉ đạo hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thực hiện nghiêm túc quy định tại khoản 4, Điều 8 của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, bảo đảm công tâm, khách quan, minh bạch, tôn trọng ý kiến đề xuất của các cơ sở giáo dục; lưu ý đối với các sách giáo khoa có nhiều cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn trước khi tổ chức bỏ phiếu kín lựa chọn. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 8 đoàn thanh tra về việc lựa chọn sách giáo khoa ở một số địa phương. Qua quá trình thanh tra và phỏng vấn giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng cơ sở giáo dục, Bộ không nhận được phản ánh có sức ép từ cơ quan quản lý cấp trên trong việc lựa chọn sách giáo khoa. Phiếu chọn sách giáo khoa của giáo viên tại tổ chuyên môn trùng với danh sách đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục gửi về sở giáo dục và đào tạo để tổng hợp trình hội đồng lựa chọn cấp tỉnh, trùng với phiếu nhận xét sách giáo khoa của giáo viên. Qua thống kê, báo cáo của các địa phương về kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các hội đồng cơ bản theo đề xuất của các nhà trường.

Nội dung văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, địa phương nào không thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ đề nghị đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cung cấp thông tin, minh chứng trường hợp sai phạm cho Bộ để xử lý theo quy định.

Tiếp tục chỉnh sửa quy trình biên soạn, thẩm định 

Ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy về sai sót trong một số cuốn sách giáo khoa và khả năng thiếu sách giáo khoa trong năm học sắp tới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ, Bộ trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội và cử tri đã luôn quan tâm, có nhiều ý kiến góp ý, phản biện, đặt ra nhiều câu hỏi, vấn đề cần giải quyết của ngành Giáo dục. Những câu hỏi, vấn đề mà đại biểu Quốc hội, cử tri nêu ra có tác dụng rất lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Với sự trân trọng và tinh thần cầu thị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời tất cả ý kiến của đại biểu Quốc hội, cử tri gửi tới Bộ, trong số đó có nhiều ý kiến về chương trình, sách giáo khoa phổ thông và tiến độ cung cấp sách giáo khoa cho năm học mới.

Trước một vài hạn chế, thiếu sót trong sách giáo khoa được dư luận phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn chỉ đạo các nhà xuất bản giải trình, tiếp thu các ý kiến xác đáng được phản ánh; tổ chức rà soát nội dung sách giáo khoa, báo cáo Bộ những nội dung cần chỉnh sửa, trình Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa xem xét, thông qua theo đúng quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT. Khi tiếp nhận báo cáo của các nhà xuất bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiêm túc yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa rà soát, kiểm tra và có kết luận cụ thể các nội dung được phản ánh, đồng thời, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung quy trình biên soạn, thẩm định để nâng cao chất lượng sách giáo khoa. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, Bộ đã cùng các nhà xuất bản luôn cầu thị, lắng nghe các ý kiến cử tri, ý kiến nhân dân và đại biểu Quốc hội để làm cho việc biên soạn, thẩm định và phát hành sách giáo khoa ngày càng được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.  

 

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top