Khuyến khích trường đại học xây dựng chương trình đào tạo có yêu cầu cao hơn chuẩn

10:16 - Thứ Hai, 19/06/2023 Lượt xem: 4391 In bài viết

Liên quan đến quy định mới (tại Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bỏ quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học từ ngày 1-12-2023, có ý kiến cho rằng, như vậy là các cơ sở giáo dục đại học không được triển khai các chương trình chất lượng cao.

Ngày 18-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi, khẳng định, việc bỏ quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học không có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học không còn hay không được triển khai các “chương trình chất lượng cao”. Điều này cũng không ảnh hưởng tới việc tuyển sinh và đào tạo các chương trình đào tạo khác nhau của các cơ sở giáo dục đại học. 

Khuyến khích các trường đại học xây dựng chương trình đào tạo cao hơn so với chuẩn quy định.

Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ trong việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, nhưng dù với tên gọi là gì cũng cần bảo đảm tuân thủ các quy định về chuẩn chương trình đào tạo, về việc bảo đảm chất lượng đầu vào, các điều kiện dạy và học, quá trình đào tạo cho đến đầu ra, cũng như các các quy định khác liên quan đến đào tạo.

Việc xây dựng và thực hiện các “chương trình chất lượng cao” (có yêu cầu cao hơn về chuẩn đầu ra, về các điều kiện “'bảo đảm chất lượng"…) thuộc quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Về học phí, các cơ sở giáo dục đại học xác định và thực hiện theo các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có các yêu cầu về chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra cao hơn so với chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin đối với các chương trình đào tạo do trường cung cấp, cam kết với người học về tuyên bố chất lượng đầu ra của các chương trình đào tạo, đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các bên liên quan cũng như toàn xã hội. 

Trước đó, ngày 15-6-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT về việc bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Các khóa đã tuyển sinh trước ngày 1-12-2023 (là ngày Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực) tiếp tục tổ chức đào tạo cho đến hết khóa học.

Việc bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học 2018. Cụ thể, tại khoản 6 điều 65 Luật Giáo dục đại học 2012 quy định: “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao; có trách nhiệm quản lý, giám sát mức thu học phí tương xứng với chất lượng đào tạo”. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2018, khái niệm chương trình đào tạo chất lượng cao không còn, việc phát triển các loại chương trình đào tạo khác nhau thuộc quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm tuân thủ các quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top