Thí sinh được xét chọn theo điểm, không phân biệt thứ tự nguyện vọng

14:53 - Thứ Hai, 19/06/2023 Lượt xem: 3715 In bài viết

Trước băn khoăn của nhiều thí sinh về quy trình xét tuyển đại học năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đối với một ngành đào tạo (hoặc một chương trình đào tạo) theo một phương thức và tổ hợp môn, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. 

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 10-7 đến ngày 30-7-2023.

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn.

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, các cơ sở đào tạo tự chủ tổ chức xét tuyển theo các phương thức và tiêu chí xét tuyển riêng, hoặc tự nguyện phối hợp theo nhóm để tổ chức xét tuyển theo các phương thức và tiêu chí xét tuyển chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn lịch trình xét tuyển và hỗ trợ việc xử lý nguyện vọng trên hệ thống. Sau mỗi chu kỳ xét tuyển, cơ sở đào tạo tải lên hệ thống danh sách thí sinh dự kiến đủ điều kiện trúng tuyển các ngành, chương trình đào tạo (theo các phương thức tuyển sinh). Hệ thống xử lý nguyện vọng sẽ tự động loại bỏ khỏi danh sách những nguyện vọng thấp của thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, trả lại danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất. 

Về nguyên tắc xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ, điểm trúng tuyển được xác định để số lượng tuyển được theo từng ngành, chương trình đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào. 

Năm nay, các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 10-7 đến 17h ngày 30-7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. 

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top