Phát triển GD&ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, của tỉnh

13:14 - Thứ Năm, 22/06/2023 Lượt xem: 4639 In bài viết

ĐBP - Đó là mục tiêu được xác định tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, do Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 22/6. Các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (sau đây gọi là Nghị quyết số 29) được nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả tại địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, triển khai Nghị quyết số 29, chất lượng GD&ĐT tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Cụ thể đối với giáo dục mầm non, tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2015, các trường mầm non tiếp tục được chuẩn hóa. Giáo dục phổ thông tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 năm 2015, THCS mức độ 2 năm 2020. Tỷ lệ thanh, thiếu niên trong độ tuổi 15 – 18 đã và đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT và tương đương đạt 73,7%. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp được củng cố, phân bố ở các ngành và địa phương, với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề theo hướng ứng dụng, thực hành...

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29.

Tuy nhiên việc thực hiện Nghị quyết cũng còn một số tồn tại. Các đại biểu thảo luận, tham gia nhiều ý kiến xác định rõ các nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai Nghị quyết số 29. Từ đó đề xuất phương hướng cùng 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong giai đoạn mới. Tỉnh Điện Biên xác định mục tiêu phát triển GD&ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, phù hợp với quy luật khách quan. Tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả GD&ĐT theo hướng phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực người học; phát triển quy mô trường, lớp, khuyến khích phát triển loại hình giáo dục ngoài công lập...

Trong thời gian tới, để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 tiếp tục đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và nâng cao chất lượng, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đề nghị: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đối với việc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện các nhiệm vụ phát triển GD&ĐT. Thực hiện rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo công bằng và tiếp cận giáo dục có chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em, học sinh người dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác. Nâng cao chất lượng giáo dục, trọng tâm là chuẩn hóa, hiện đại hóa, chú trọng giáo dục đạo đức và những giá trị nhân văn, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa các dân tộc. Cùng với đó tăng cường xã hội hóa GD&ĐT, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển GD&ĐT giai đoạn 2021 - 2025...

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm: UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT cùng các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT, các cơ quan Trung ương liên quan xây dựng, bổ sung quy hoạch Trường Đại học Điện Biên vào Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 160-TB/VPCP, ngày 28/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Ghi nhận những kết quả đạt được, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top