Khuyến khích xếp lớp học riêng theo môn học lựa chọn

15:28 - Thứ Hai, 24/07/2023 Lượt xem: 3290 In bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường trung học phổ thông tổ chức xếp lớp học riêng như lớp học dành cho các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và lớp học riêng theo từng môn học lựa chọn để đáp ứng tối đa nguyện vọng của học sinh.

Một tiết học của học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên.

Năm học 2023-2024 là năm học thứ 2 các trường trung học phổ thông trên cả nước thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hai khối lớp học theo chương trình này là lớp 10 và 11. Điểm khác biệt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với chương trình hiện hành là ngoài các môn học bắt buộc, học sinh cấp trung học phổ thông được chọn một số môn học lựa chọn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các nhà trường tổ chức xếp lớp học riêng như lớp học dành cho các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và lớp học riêng theo từng môn học lựa chọn để đáp ứng tối đa nguyện vọng của học sinh. Các nhà trường lưu ý phân công giáo viên và xây dựng thời khóa biểu giữa các lớp học theo tổ hợp môn học bắt buộc và các lớp học riêng theo từng môn học lựa chọn bảo đảm khoa học, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Đồng thời, các nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức tư vấn và cho học sinh đăng ký, lựa chọn các tổ hợp do nhà trường xây dựng bảo đảm công khai, minh bạch. Trong quá trình tổ thức thực hiện, sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn; rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học và điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học phù hợp thực tế tại địa phương, nhà trường và tăng cường phối hợp, huy động, trao đổi giáo viên giữa các trường trong khu ực để sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có.

Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT quy định, chương trình cấp trung học phổ thông có các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn; toán; ngoại ngữ 1; lịch sử; giáo dục thể chất; giáo dục quốc phòng và an ninh; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương.

Học sinh cấp trung học phổ thông được chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn gồm: Địa lý; giáo dục kinh tế và pháp luật; vật lý; hóa học; sinh học; công nghệ; tin học; âm nhạc; mỹ thuật.

Cấp trung học phổ thông của cả nước hiện có hơn 2.900 trường với gần 157.000 giáo viên.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top