Hơn 9.000 học sinh Việt Nam học tại các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài

14:50 - Thứ Năm, 27/07/2023 Lượt xem: 3452 In bài viết

Năm học 2022-2023, riêng ở cấp trung học cơ sở, số trường có yếu tố nước ngoài chiếm tỷ lệ khoảng 20% trong tổng số cơ sở giáo dục tư thục. Đây là con số thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến tháng 6-2023.

Khoảng hơn 9.000 học sinh Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài Ảnh minh họa.

Năm học 2022-2023, cả nước có 11.356 trường trung học cơ sở và 2.970 trường trung học phổ thông. Số cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài chiếm tỷ lệ khoảng 20% trong tổng số cơ sở giáo dục tư thục cấp trung học cơ sở và khoảng 7,9% tổng số cơ sở giáo dục tư thục cấp trung học phổ thông của cả nước.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài thực hiện giảng dạy theo chương trình giáo dục tích hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam và chương trình giáo dục của nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 43 chương trình giáo dục tích hợp làm căn cứ để các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài thực hiện.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của nước ngoài, các địa phương đã thực hiện tổ chức nội dung giáo dục bắt buộc cho học sinh là người Việt Nam theo quy định. Các nhà trường căn cứ chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam chủ động xây dựng chương trình Việt Nam học, xây dựng thời gian biểu phù hợp với học sinh nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tỷ lệ học sinh người Việt Nam học tại các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của nước ngoài còn vượt quá 50% theo quy định. Ở một số cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài, số lượng học sinh Việt Nam ít nên việc bố trí thời khóa biểu và giáo viên giảng dạy các nội dung bắt buộc còn khó khăn. Với các trường giảng dạy nội dung giáo dục bắt buộc cho cả hai đối tượng học sinh nước ngoài và Việt Nam, việc giảng dạy còn nhiều khó khăn do vốn tiếng Việt của các em còn ít.

Theo SGGP
Bình luận

Tin khác

Back To Top