Bảo đảm điều kiện để thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018

16:49 - Thứ Sáu, 25/08/2023 Lượt xem: 2449 In bài viết

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024. Theo đó, chủ đề năm học mới là: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Kế hoạch đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành là thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Toàn ngành tiếp tục các giải pháp, chính sách bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tộc thiểu số, người sống ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngành Giáo dục tập trung nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên.

Năm học mới, ngành Giáo dục cả nước cũng tập trung nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh; tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm...

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2023-2024 ở địa phương và tổ chức triển khai thực hiện.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và UBND cấp huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học...

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top