Ðảm bảo tiến độ quyết toán dự án hoàn thành

15:31 - Thứ Tư, 13/09/2023 Lượt xem: 3022 In bài viết

ĐBP - Với nhiều giải pháp quyết liệt, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tủa Chùa có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản công trình hoàn thành đều quyết toán đúng thời gian quy định. Qua đó góp phần quản lý chặt chẽ vốn đầu tư, không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hầu hết các công trình trên địa bàn huyện Tủa Chùa sau khi hoàn thành đều được quyết toán đúng thời gian, tiến độ. Trong ảnh: Dự án Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy, HÐND và UBND huyện Tủa Chùa.

Tính đến tháng 7/2023, trên địa bàn huyện Tủa Chùa có 39 công trình, dự án hoàn thành, với tổng mức đầu tư gần 248 tỷ đồng, chủ yếu là các công trình đường giao thông, trường lớp học, thủy lợi. Trong đó, tỉnh quản lý 3 dự án với tổng mức đầu hơn 155,6 tỷ đồng; UBND huyện quản lý 34 dự án với tổng mức đầu tư hơn 88,7 tỷ đồng và UBND các xã, thị trấn quản lý 2 dự án với tổng mức đầu tư gần 3,5 tỷ đồng. Các công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả sau đầu tư.

Xác định công tác quyết toán dự án hoàn thành là khâu quan trọng, huyện Tủa Chùa thực hiện nghiêm quy định của các cấp, ngành chức năng về quyết toán dự án. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các chương trình, dự án, nhất là đối với đơn vị chủ đầu tư là UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định về quyết toán các dự án hoàn thành. Ðồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ có liên quan của các cơ quan, đơn vị còn để tồn đọng các dự án chậm lập hồ sơ quyết toán. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp chủ đầu tư vi phạm về thời gian lập hồ sơ quyết toán; không để xảy ra việc hồ sơ dự án gửi đến chậm thẩm tra phê duyệt không có lý do chính đáng. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới.

Ðối với cơ quan thẩm tra quyết toán đã nâng cao chất lượng thẩm tra, rút ngắn thời gian thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; tăng cường tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc. Ngoài ra, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến dự án sử dụng vốn đầu tư công; đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thẩm tra quyết toán trên địa bàn huyện.

Với những giải pháp quyết liệt, các công trình hoàn thành trên địa bàn huyện đều quyết toán đúng thời gian quy định. Cụ thể, dự án hoàn thành do UBND huyện quản lý đã phê duyệt quyết toán 5 dự án với tổng mức đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng, giá trị quyết toán hơn 4,1 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đã gửi đến cơ quan thẩm tra quyết toán nhưng chưa phê duyệt quyết toán 25 dự án với tổng mức đầu tư hơn 216,6 tỷ đồng, trong đó tỉnh quản lý 3 dự án, huyện quản lý 20 dự án và xã quản lý 2 dự án. Dự án hoàn thành do UBND huyện quản lý đang lập hồ sơ đề nghị quyết toán là 9 dự án với tổng mức đầu tư gần 27 tỷ đồng, giá trị cấp phát thanh toán hơn 23 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, để đảm bảo quyết toán dự án hoàn thành, huyện Tủa Chùa tập trung rà soát các dự án, công trình hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán; xác định rõ nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, tháo gỡ. Ðối với các công trình gần hoàn thành, đôn đốc đơn vị thi công, chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo việc quyết toán đúng thời gian. Ðồng thời, xử phạt nghiêm chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình. Ðối với các công trình, dự án do cấp xã làm chủ đầu tư, huyện giao các cơ quan liên quan hướng dẫn, giúp đỡ xã trong quá trình thực hiện; tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực quản lý dự án của cán bộ, công chức cấp xã thực hiện dự án. Ngoài ra, đưa nội dung quyết toán vào làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có liên quan, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể.

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top