Kinh tếMôi trường rừng

Kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng

15:29 - Thứ Bảy, 07/01/2023 Lượt xem: 1380 In bài viết

ĐBP - Nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập, sai sót trong quá trình chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ chủ động, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đã giúp việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh kiểm tra tình hình phát triển cây phân tán (cây hoa ban) trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17 công trình thủy điện đang hoạt động và sử dụng DVMTR. Nhận thức việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, các dự án thủy điện sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đều thực hiện trồng bù rừng thay thế theo quy định. Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy thủy điện đang vận hành khai thác cơ bản đảm bảo kịp thời. Từ năm 2018, Nhà máy Thủy điện Nậm Khẩu Hu, xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) đã trở thành đơn vị sử dụng DVMTR. Cuối năm 2022 vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chi trả chính sách DVMTR của nhà máy. Đơn vị đã thực hiện nghiêm công tác nộp tiền chi trả DVMTR.

Ông Trần Văn Thiệu, quản đốc Nhà máy Thủy điện Nậm Khẩu Hu chia sẻ: Dù vẫn còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, nhà máy đã cơ bản chấp hành các quy định về nộp tiền chi trả DVMTR. Theo đó, năm 2018, nhà máy nộp gần 450 triệu đồng; năm 2019 nộp hơn 590 triệu đồng; năm 2020 nộp hơn 550 triệu đồng; năm 2021 nộp hơn 500 triệu đồng và đến hết quý III năm 2022 đã nộp hơn 500 triệu đồng. Xác định việc nộp tiền DVMTR kịp thời, đầy đủ góp phần tăng sinh kế cho nhân dân, vậy nên, đơn vị tiếp tục chấp hành nghiêm túc chính sách về chi trả DVMTR; góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ việc bảo vệ và phát triển rừng…

Ngoài kiểm tra Thủy điện Nậm Khẩu Hu, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tham mưu giúp Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR của 3 đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh gồm các nhà máy thủy điện: Long Tạo, Nậm Mức và Nậm Núa. Qua kiểm tra, Ban kiểm soát Quỹ chủ trì, phối hợp với Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ ra một số tồn tại, như: Một số đơn vị nộp tiền DVMTR hàng quý chậm so với quy định; chậm nộp kế hoạch, kê khai bản nộp tiền theo quý, tổng hợp nộp tiền DVMTR… Qua đó đề nghị các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh, nộp tiền DVMTR đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

Quỹ tiếp tục ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh mới đi vào hoạt động, như: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 (Thủy điện Huổi Chan I); Công ty Cổ phần Thủy điện SODIC Điện Biên (Thủy điện Mùn Chung 2); Công ty Cổ phần SCI Điện Biên (Thủy điện Mường Luân 1); Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đông Á (Thủy điện Sông Mã 3). Các đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm túc hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR, tổng thu tiền DVMTR từ 18/19 đơn vị sử dụng DVMTR (Thủy điện Huổi Chan I chưa đi vào hoạt động), tính đến ngày 15/12/2022 đạt 26,336 tỷ đồng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, Quỹ đã tham mưu tổ chức 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với UBND cấp xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa, Mưởng Ảng. Chủ trì phối hợp với hạt kiểm lâm và các đơn vị liên quan tổ chức 6 cuộc kiểm tra giám sát (03 cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé; 01 cuộc giám sát việc kiểm tra thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn huyện Tuần Giáo; 01 cuộc kiểm tra kết quả thực hiện rừng trồng thay thế; 01 cuộc kiểm tra kết quả thực hiện trồng cây phân tán (cây hoa ban).

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, cho biết: Sau quá trình kiểm tra, kết quả cho thấy đa số các chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR, quản lý, sử dụng tiền DVMTR theo quy định; các đơn vị sử dụng DVMTR thực hiện theo quy định của Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ; các đơn vị trồng cây phân tán, trồng rừng thay thế đúng vị trí, diện tích, chủng loại, tiêu chuẩn. Quá trình kiểm tra, giám sát, đơn vị đã nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại cơ sở, xác định nguyên nhân, đề xuất phương án, giải pháp cụ thể khắc phục nhằm thực hiện tốt chính sách chỉ trả DVMTR. Những việc làm khách quan, minh bạch như vậy giúp người dân thêm tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng…

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đối với các đơn vị sử dụng DVMTR cũng như các chủ rừng góp phần mang lại hiệu lực, hiệu quả trong công tác thực hiện các chính sách chi trả DVMTR. Thời gian tới, Quỹ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thu, nộp tiền sử dụng DVMTR của các tổ chức, cá nhân, kịp thời mang lại nguồn lợi cho người dân khi tham gia giữ rừng.

Bài, ảnh: Phạm Quang
Bình luận

Tin khác

Back To Top