Kinh tếNông thôn mới

Phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

07:50 - Thứ Sáu, 11/11/2022 Lượt xem: 4929 In bài viết

ĐBP - Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Điện Biên luôn chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và khơi dậy sức mạnh toàn dân trong xây dựng NTM.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên được mở rộng, cứng hóa.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM, xã Noong Luống phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” với quan điểm “cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt” để tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức xây dựng NTM. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, người dân trong xã tích cực góp công sức, tiền của, hiến đất, hoàn thiện các tiêu chí NTM. Kết quả, Nhân dân trong xã đã hiến gần 2.500m2 đất ở, đất sản xuất để mở rộng 9 tuyến đường thôn xóm, với tổng chiều dài gần 8km; duy tu bảo dưỡng 2 tuyến kênh mương nội đồng.

Đối với xã Thanh Hưng, sau khi đạt chuẩn NTM năm 2018, xã tiếp tục triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, cấp ủy Đảng, chính quyền xã xác định thành công được hay không là phụ thuộc vào Nhân dân. Do đó công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia được đặt lên hàng đầu với nhiều hình thức, nội dung phong phú, để người dân hiểu mục tiêu của việc xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu. Xã đã xác định một số tiêu chí khó đạt như: Thu nhập, giao thông, thông tin và truyền thông... để tập trung thực hiện. Đồng thời, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; thực hiện tốt việc huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp để xây dựng NTM nâng cao. Nhờ đó, Nhân dân nhiệt tình ủng hộ và đóng góp ngày công, hiến đất để thực hiện xây dựng các công trình NTM trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, người dân đã hiến trên 2.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn; đóng góp trên 7.500 ngày công lao động và hơn 8,6 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Đến nay Thanh Hưng đã hoàn thành 13/16 tiêu chí NTM nâng cao.

Những năm qua, hệ thống tổ chức dân vận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên luôn được củng cố, kiện toàn. Đến nay, 21/21 xã có khối dân vận, 275 thôn, bản có tổ dân vận. Các khối và tổ dân vận đã bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động linh hoạt, mềm dẻo để người dân hiểu rõ và tự nguyện tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM của địa phương. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, huyện Điện Biên đã công khai tất cả các nội dung liên quan đến xây dựng NTM, từ các khâu xây dựng đề án, kế hoạch, quy hoạch, nguồn vốn... để người dân được biết và tham gia đóng góp, giám sát tiến độ thi công. Nhờ đó, nhận thức của người dân về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận Huyện ủy và khối dân vận các xã thuộc huyện phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giúp dân tại bản Tâu 1, 2, 3 xã Hua Thanh tu sửa, làm mới được 4km đường dân sinh; tu sửa 8,5km đường dân sinh bản Púng Bon, xã Pa Thơm... Từ năm 2016 - 2021, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, thông qua công tác dân vận đã huy động được gần 120 tỷ đồng trong Nhân dân. Nhờ đó đến nay, toàn huyện có 14/21 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã.

Để có được những kết quả đáng ghi nhận đó có một phần đóng góp không nhỏ của công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực vận động hội viên, đoàn viên thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân vận kịp thời, hợp lòng dân. Đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Nhiều cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện và thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia như: “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, “Xây dựng đường hoa nông thôn mới”...

Bài, ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top