Kinh tếNông thôn mới

Điện Biên Đông nỗ lực xây dựng nông thôn mới

08:33 - Thứ Hai, 21/11/2022 Lượt xem: 6404 In bài viết

ĐBP - Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Xây dựng nông thôn mới (NTM) trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, huyện Điện Biên Đông đã thận trọng lựa chọn cách làm, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đến nay mặc dù chưa có xã đạt chuẩn NTM song phong trào xây dựng NTM ở Điện Biên Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt nhận thức, trách nhiệm của người dân được nâng lên.

Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, huyện Điện Biên Đông nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, góp phần xây dựng NTM. Trong ảnh: Tiết học môn Tiếng Anh của giáo viên và học sinh Trường THPTDTBT Tiểu học, THCS Mường Luân, xã Mường Luân.

Thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM, huyện Điện Biên Đông gặp rất nhiều khó khăn: Là một trong những huyện nghèo nhất nước, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao; hạ tầng kỹ thuật kém phát triển; nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM còn hạn chế.

Ông Nguyễn Trọng Huế, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên Đông cho biết: Trong bối cảnh khó khăn, Huyện ủy, UBND huyện xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình là vì nhân dân, người dân là chủ thể trong xây dựng NTM. Đồng thời, UBND huyện tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ xã, trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng NTM. UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban và UBND các xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn; chủ động lồng ghép nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí NTM.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, huyện Điện Biên Đông đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền người dân thực hiện các tiêu chí NTM. Hội Nông dân huyện phát động phong trào xây dựng mô hình gia đình nông dân no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; triển khai phong trào thi đua “Mỗi hộ gia đình có 1 vườn rau sạch, nuôi từ 10 con gia cầm và 1 con gia súc trở lên”, thành lập các mô hình tiết kiệm; tổ chức tập huấn giới thiệu việc làm, thu gom phân loại rác thải, tu sửa đường, trồng hoa cây cảnh, tổng vệ sinh môi trường... Đến nay, 14/14 cơ sở Hội Phụ nữ tổ chức 134 hoạt động tổng vệ sinh, thu gom phân loại rác thải. Toàn huyện có 12 công trình “gốc cây nở hoa”; 27 “con đường hoa”; 5 hoạt động trồng cây xanh 2 bên đường xã, bản; 14/14 cơ sở hội phát động 208 hoạt động “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”...

Hiện nay, xã Noong U đạt 13/19 tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu năm 2023 được công nhận cơ bản đạt chuẩn. Để hỗ trợ xã Noong U xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Điện Biên Đông đã tổ chức làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Noong U để bàn, thống nhất biện pháp thực hiện tiêu chí số 17. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì phát động phong trào tu sửa đường giao thông nội bản, khơi thông cống, rãnh, thu gom rác thải, vệ sinh cảnh quan môi trường tại tất cả các bản. Từ đầu năm đến nay, xã Noong U đã huy động được 1.835 ngày công, tu sửa hơn 7km đường giao thông nội bản; khơi thông 20,8km kênh, mương, cống, rãnh; thu gom, phân loại và xử lý 0,25 tấn rác thải.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, huyện Điện Biên Đông chú trọng huy động nguồn lực đầu tư. 9 tháng đầu năm 2022, huyện đã huy động được 303,855 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM. Trong đó: Vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương là 20,465 tỷ đồng; vốn lồng ghép là 217,432 tỷ đồng; vốn tín dụng: 65,498 tỷ đồng; đóng góp của cộng đồng dân cư, từ quỹ dịch vụ môi trường rừng 459,6 triệu đồng.

Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo; thu nhập của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn từng ngày khởi sắc. Đến hết tháng 9/2022, huyện Điện Biên Đông có 4 xã cơ bản đạt chuẩn NTM (Mường Luân, Luân Giói, Pu Nhi, Na Son); 1 xã đạt 13 tiêu chí; 1 xã đạt 11 tiêu chí; 2 xã đạt 10 tiêu chí; 4 xã đạt 9 tiêu chí; 1 xã đạt 8 tiêu chí. Kết quả bình quân đạt 11,85 tiêu chí/xã, tăng bình quân 0,16 tiêu chí/xã so với năm 2021.

Hiện nay, huyện Điện Biên Đông đang khẩn trương triển khai 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và các danh mục đầu tư công năm 2022. Huyện phấn đấu đến hết năm 2022, duy trì các xã: Mường Luân, Luân Giói, Pu Nhi, Na Son cơ bản đạt chuẩn NTM. Đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã Noong U hoàn thiện hồ sơ xã cơ bản đạt chuẩn NTM.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top