Kinh tếNông thôn mới

Ðiện Biên Ðông nỗ lực xây dựng nông thôn mới

09:23 - Thứ Sáu, 18/08/2023 Lượt xem: 2701 In bài viết

ĐBP - Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Ðiện Biên Ðông đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Kết cấu hạ tầng được đầu tư; kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo; thu nhập của người dân được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc.

Người dân bản Yên, xã Luân Giói vệ sinh, khơi thông đường nông thôn sau mưa lũ. Ảnh: C.T.V

Ðiện Biên Ðông có xuất phát điểm thấp trong xây dựng NTM, nhất là về hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của một bộ phận dân cư, ý thức vươn lên thoát nghèo còn hạn chế... Ðể triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, Huyện ủy, HÐND huyện đã ban hành nghị quyết về Chương trình xây dựng NTM với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cùng nỗ lực thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tăng cường kiểm tra, duy trì các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt, các mô hình bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, mô hình “Trồng cây xanh, trồng hoa thôn bản”...

Với chức năng tham mưu giúp cấp ủy Ðảng và là nòng cốt đoàn kết tập hợp, Hội Cựu chiến binh huyện tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện Ðề án của Huyện ủy về việc “Vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”; duy trì có hiệu quả 20 mô hình kinh tế và 9 câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường, 18 mô hình kinh tế vừa và nhỏ trên địa bàn 13 xã trên toàn huyện. Tổ chức đoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết; phòng chống tự tử bằng lá ngón trong đoàn viên, thanh thiếu niên; ra quân nạo vét khơi thông kênh mương thủy lợi và đường bê tông nội bản. Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức truyền thông về xây dựng NTM tại các xã: Pu Nhi, Tìa Dình, Keo Lôm, Xa Dung, Noong U; đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” gắn với thực hiện phong trào “Mỗi gia đình hội viên nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm, 1 con gia súc trở lên”. Là tổ chức hùng hậu trong thực hiện xây dựng NTM, hội viên Hội Nông dân huyện Ðiện Biên Ðông đã đóng góp trên 371 triệu đồng, tham gia 2.993 ngày công làm nhà văn hóa, tu sửa 25km đường giao thông, nạo vét 9km kênh mương, góp phần thiết thực vào phong trào xây dựng NTM.

Mường Luân là một trong những xã đi đầu trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM của huyện Ðiện Biên Ðông. Cấp ủy, chính quyền xã tập trung huy động mọi nguồn lực, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức đồng lòng tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

Ông Lò Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Luân cho biết: “Trong những năm gần đây kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa ngày càng hoàn thiện, tạo đà cho sự phát triển của địa phương. Thu nhập bình quân đạt trên 19 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 24%. Xã đi đầu trong xây dựng NTM của huyện với số tiêu chí đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và được công nhận xã cơ bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020”.

Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông đã đạt kết quả tích cực. Ðến nay toàn huyện có 4 xã cơ bản đạt chuẩn NTM (Mường Luân, Luân Giói, Pu Nhi, Na Son); bình quân toàn huyện đạt 12,85 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hiện nay xã Noong U đạt 16/19 tiêu chí, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Kinh tế, văn hóa - xã hội khu vực nông thôn có sự phát triển rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Kết quả này là động lực to lớn để huyện Ðiện Biên Ðông tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong những năm tiếp theo.

Anh Khôi
Bình luận
Back To Top