Kinh tếQuản lý, bảo vệ rừng

Tạm dừng xử lý thực bì bằng đốt lửa từ ngày 6/4 đến hết ngày 15/4/2023

10:23 - Thứ Năm, 06/04/2023 Lượt xem: 1867 In bài viết

ĐBP - “Tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng đốt lửa kể từ ngày 6/4/2023 đến hết ngày 15/4/2023; thực hiện linh hoạt các biện pháp để hạn chế thấp nhất việc dọn thực bị bằng đốt lửa gây ảnh hưởng đến môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong thời kỳ cao điểm cháy rừng”. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại Công điện số 1157/CĐ-UBND, ngày 6/4/2023 về việc tăng cường công tác đốt dọn thực bì, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023 trên địa bản tỉnh.

Trong những tháng đầu năm 2023, việc đốt dọn thực bì đã gây ra một số vụ cháy rừng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường và một số hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (bao gồm hoạt động khai thác Cảng hàng không Điện Biên Phủ). Hiện nay, đã chuẩn bị bước vào cao điểm mùa khô năm 2023, dự báo tình hình thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bất thường; qua nhận định, dự báo tình hình của các lực lượng chức năng, tình trạng đốt dọn thực bị làm nương, cháy rừng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp.

Để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, công văn, quyết định của UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô và các văn bản chỉ đạo của cấp thẩm quyền có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng để từ đó động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chú trọng thay đổi phương thức tuyên truyền, nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã, các chủ rừng trên địa bàn xây dựng và thực hiện phương án quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng; củng cố, kiện toàn các Tổ (Đội) bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho từng thành viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; thực hiện nghiêm trách nhiệm, nghĩa vụ của UBND cấp xã, của chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, theo dõi, cập nhật diễn biến rừng theo quy định; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ người dân trong việc đốt dọn nương rẫy.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND và trước pháp luật nếu để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến tài nguyên rừng, tác động xấu đến môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn mà không chỉ đạo xử lý kịp thời hoặc để tạo thành điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái phép...

P.V
Bình luận
Back To Top