Thông báo về việc tuyển dụng viên chức thuộc một số đơn vị sự nghiệp của UBND thành phố Điện Biên Phủ

10:35 - Thứ Tư, 13/07/2022 Lượt xem: 741 In bài viết

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Quyết định số 2412/QĐ-SNV, ngày 28/6/2022 về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức thuộc một số đơn vị sự nghiệp của UBND thành phố Điện Biên Phủ;

Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ thông báo tuyển dụng viên chức thuộc một số đơn vị sự nghiệp của UBND thành phố Điện Biên Phủ, như sau:

I. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Trung tâm Quản lý đất đai thành phố

- Chỉ tiêu cần tuyển: 03 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm cần tuyển:

+ Vị trí việc làm: Thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai: 01 chỉ tiêu.

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành: Quản lý đất đai.

+ Vị trí việc làm: Thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất: 02 chỉ tiêu.

 Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường.

2. Ban Quản lý dự án các công trình thành phố

- Chỉ tiêu cần tuyển: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm cần tuyển: Kê toán.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành: kế toán.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký tham gia dự tuyển viên chức sự nghiệp khác thành phố có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

f) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

Lưu ý: Không nằm trong các trường hợp:

Không cư trú tại Việt Nam; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa bị xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Nội dung, hình thức, ưu tiên trong tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Hình thức thi Phỏng vấn.

a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng vấn  được tính theo thang điểm: 100 điểm;

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị);

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 quy định.

IV. Phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm thu Phiếu dự tuyển, lệ phí tuyển dụng

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc nộp theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo Thông báo này) vào 01 vị trí việc làm. Nếu người đăng ký xét tuyển vào 02 vị trí sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

- Sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển không phải làm hồ sơ mà chỉ đăng ký dự tuyển bằng một Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày (bắt đầu từ ngày 12/7/2022 đến hết ngày 10/8/2022.

2.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ thành phố Điện Biên Phủ (Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ).

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nộp qua đường bưu chính. Trường hợp nộp qua đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu dự tuyển đến Phòng Nội vụ thành phố Điện Biên Phủ;

- Người đăng ký dự tuyển gửi 03 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận kèm theo Phiếu dự tuyển để báo tin;

- Phiếu dự tuyển không trả lại và không sử dụng để xét tuyển viên chức lần sau;

- Mọi thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức sẽ được niêm yết công khai tại phòng Nội vụ thành phố Điện Biên Phủ

3. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Dự kiến thu 500 nghìn đồng/thí sinh sau khi kết thúc vòng 1.

- Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho người dự tuyển, tránh sai sót trong quá trình kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị người đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển mang theo các loại giấy tờ sau để đối chiếu: Giấy khai sinh, các loại văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; chứng minh thư nhân dân; các giấy tờ chứng minh ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có); 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh (4x6).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác của UBND thành phố Điện Biên Phủ. Mọi chi tiết liên hệ qua phòng Nội vụ thành phố theo số điện thoại: 02153.3810.992 để được hướng dẫn, giải đáp theo quy định.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Điện Biên Phủ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH        

Lê Tiến Dũng     

Bình luận
Back To Top