Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban QLDA các công trình Giao thông

08:17 - Thứ Sáu, 22/07/2022 Lượt xem: 973 In bài viết

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ,  công chức và Luật viên chức tức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020  của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức.;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức thức, thi hoặc xếp hạng thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021  của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số 4377/UBND-NC ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022;

Căn cứ Quyết định số số 2419/QĐ-SNV ngày 28/06/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức Ban QLDA các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên;

Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng: 03 viên chức

TT

Phòng chuyên môn cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

Chỉ tiêu

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành

Chức danh nghề nghiệp, mã số dự tuyển

1

Phòng Tài chính – Kế toán

Viên chức

01

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Kế toán; Tài chính

Kế toán viên, mã 06.031

2

Phòng Kế hoạch kỹ thuật và chuẩn bị dự án

Kỹ sư thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch kỹ thuật và Chuẩn bị dự án

01

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

 

 

 

Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07

3

Phòng Giám sát và quản lý dự án

Kỹ sư thực hiện nhiệm vụ trong giám sát và quản lý dự án

01

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

II. ĐIỀU KIỆN, TUYỂN DỤNG VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn tham dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

- Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng đủ điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển.

Lưu ý, không nằm rong các trường hợp: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, số sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký gạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, học con Anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển viên chức trực thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển in theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn

- Nội dung thi:  Kiểm tra kiến thức kĩ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể gồm 3 phần chính:

+ Phần 1: Câu hỏi kiến thức về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Phần 2: Câu hỏi về những hiểu biết cơ bản về ngành lĩnh vực tuyển dụng; 

+ Phần 3: Câu hỏi về nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có  thời gian  inkhông quá 15 phút chuẩn bị)

- Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên ( Quy định tại mục II -  khoản 2) Cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm làm cần tuyển in thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển Còn nếu vẫn không xác định được thì giám đốc ban quản lý dự án các công trình giao thông quyết định người trúng tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo nghị định 115/ 2020/NĐ-CP.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức là 30, ngày bắt đầu từ ngày 22/07/2022  đến đúng 17 giờ 00 phút ngày 22/8/2022 ( trong giờ hành chính và ngày làm việc).

- Hình thức tiếp nhận: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu điện (thời gian tiếp nhận tính theo dấu đến của bưu điện). 

- Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

+ Văn phòng - Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên;

+ Địa chỉ: phố 5, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

+ Điện thoại: 02153.835.446

3. Lệ phí tuyển dụng

Mức thu phí tuyển dụng viên chức 500.000 VNĐ/thí sinh / lần (áp dụng tại Điều 4 thông tư 92/2021/TT-BTC)

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Thời gian, Địa điểm xét tuyển sẽ thông báo cụ thể sau khi hết thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

Thông báo này được đăng trên báo Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên, in đồng thời niêm yết tại Văn phòng Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên.

Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên thông báo để các thí sinh có nhu cầu khu dự tuyển đến nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

   KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Đặng Đình Đắc

Bình luận
Back To Top