Thông báo về việc cắt điện đường dây 110kV Tuần Giáo - Điện Biên

09:09 - Thứ Ba, 06/09/2022 Lượt xem: 958 In bài viết

Ngày 10, 11/9/2022 Công ty Điện lực Điện Biên có kế hoạch cắt điện đường dây 110kV Tuần Giáo - Điện Biên thời gian dự kiến từ 23h00 ngày 10/9 đến 22h00 ngày 11/9/2022 để sửa chữa và bảo dưỡng trên lưới điện 110kV. Nguồn điện tại TBA 110kV Điện Biên, TBA 110kV Điện Biên 2, TBA 110kV Mường Chà được cấp điện từ đường dây mạch vòng 35kV Tuần Giáo - Điện Biên và đường dây mạch vòng 35kV Lai Châu - Điện Biên.

Trong thời gian đóng điện từ đường dây mạch vòng 35kV Tuần Giáo - Điện Biên và đường dây mạch vòng 35kV Lai Châu - Điện Biên để cấp điện cho phụ tải TBA 110kV Điện Biên, TBA 110kV Điện Biên 2, TBA 110kV Mường Chà có thể xảy ra gián đoạn cung cấp điện tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay. Rất mong các quý khách hàng thông cảm khắc phục. Công ty Điện lực Điện Biên chân thành cảm ơn các quý khách hàng dùng điện đã đồng hành và giúp đỡ Công ty thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Trân trọng./.

KT. GIÁM ĐỐC    

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 Nguyễn Thế Hùng

Bình luận
Back To Top