Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hoàn thành xuất sắc công tác thuế

08:30 - Thứ Tư, 05/01/2022 Lượt xem: 13181 In bài viết

ĐBP - Năm 2021, tỉnh ta triển khai công tác thuế trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid-19. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế; sự phối hợp của các ngành, các cấp, sự cố gắng của các doanh nghiệp, ngành Thuế tỉnh đã đã triển khai đồng bộ các giải pháp công tác và chính sách hỗ trợ người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao thu 1.128,4 tỷ đồng; tỉnh giao thu 1.280,4 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu, ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách thuế mới, nhất là chính sách hỗ trợ người nộp thuế chịu tác động của dịch Covid-19; triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, nộp lệ phí trước bạ điện tử… Đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế về các chính sách và thủ tục thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Công tác cải cách, hiện đại hóa công tác thuế, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, hỗ trợ người nộp thuế được triển khai hiệu quả. Trong năm, Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước. Toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 180 doanh nghiệp; xử lý truy thu thuế, xử phạt, truy hoàn 12,6 tỷ đồng. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được chú trọng thực hiện, đã thu 380 tỷ đồng nợ thuế; xử lý nợ thuế đối với 1.056 lượt người nộp thuế; khoanh nợ thuế đối với 209 người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách. Năm 2021, toàn ngành đã tiếp nhận, xử lý gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho 401 người nộp thuế chịu tác động của dịch Covid-19; đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước 35,7 tỷ đồng số tiền thuế và tiền thuê đất sau khi hết thời gian được gia hạn.

Cùng với đó, ngành Thuế đã phối hợp tích cực với các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước; phối hợp với các ngành trong Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường quản lý, giám sát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh thương mại, hàng giả, kê khai trốn lậu thuế, vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh. Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Vượt qua những khó khăn, thách thức ngành Thuế tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế được giao: Thu vượt mức dự toán được giao; các nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế (quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; thanh tra, kiểm tra thuế, kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử, công tác kiểm tra nội bộ…) đều hoàn  thành và vượt chỉ tiêu được giao. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người nộp thuế chịu tác động dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, đúng quy định. Kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn đạt 1.609 tỷ đồng, bằng 142,6% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 125,7% dự toán tỉnh giao. Trên địa bàn quản lý có 17 khoản thu phát sinh; trong đó có 13/17 khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán giao. Đây là tiền đề quan trọng để ngành Thuế triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu thuế trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh; đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao (2.316 tỷ đồng). Triển khai hiệu quả chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Thu Phương
Bình luận
Back To Top