Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên

08:03 - Thứ Tư, 30/03/2022 Lượt xem: 15005 In bài viết

ĐBP - Ngày 24/2/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, từ tháng 4/2022, cơ quan quản lý thuế sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó có địa bàn tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019. Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngày 04/3/2022, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã ban hành Thông báo số 191/TB-CTDBI gửi đến các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, hộ, các nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên, một số nội dung về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Việc áp dụng hóa đơn điện tử cho cá doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên được chính thức thực hiện từ ngày 1/4/2022, khi áp dụng hóa đơn điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng như: Tiết kiệm chi phí in ấn, chi phí chuyển phát... giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán kế toán cũng như quá trình đối chiếu dữ liệu, rút ngắn thời gian thanh toán cũng như tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp; Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có độ chính xác cao và an toàn, có Mã QR là mã vạch hai chiều giúp người nhận hóa đơn có thể đọc và kiểm tra nhanh các thông tin trên hoá đơn, tránh được hiện tượng làm sai, làm giả hóa đơn. Tiết kiệm thời gian và nhân lực. Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế giúp doanh nghiệp giảm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh chấp liên quan đến hóa đơn, rút ngắn tới 99% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn, tiết kiệm 80% chi phí cho mỗi hóa đơn... Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử. Khi sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp tăng độ uy tín khi giao dịch với khách hàng. Giúp ngăn chặn gian lận hóa đơn trong công tác quản lý thuế.

Trong tháng 3/2022, Cục Thuế tỉnh Điện Biên sẽ tham mưu với UBND tỉnh Điện Biên để thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử sau đó thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc, đồng thời phối hợp với các đơn vị đủ điều kiện cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trên địa bàn để tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các quy định về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC cho các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh và một số nội dung về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Để cập nhật nắm bắt rõ hơn các thông tin về áp dụng hóa đơn điện tử, các tổ chức, cá nhân người nộp thuế nên đăng ký và tham dự các lớp tập huấn do cơ quan thuế tổ chức. Theo kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử của Cục Thuế tỉnh Điện Biên, trước ngày 25/3/2022, cơ quan quản lý thuế sẽ gửi thông báo đến các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh. Sau khi các tổ chức, cá nhân người nộp thuế nhận được Thông báo của cơ quan Thuế cần thực hiện lập và gửi tờ khai đăng ký Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ phản hồi theo mẫu Thông báo 01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc áp dụng hóa đơn điện tử.

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC phải thực hiện việc áp dụng hóa đơn điện tử và đồng thời phải ngừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây và thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26/AC đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hình thức điện tử. Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Để chung tay thực hiện tốt việc áp dụng  hóa  đơn điện tử theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, góp phần xây dựng chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam, các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh cần chủ động nghiên cứu, nắm bắt, cập nhật thông tin về hóa đơn điện tử để chủ động áp dụng. Trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử nếu có vướng mắc các tổ chức, cá nhân người nộp thuế, liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hỗ trợ giải đáp.

Kim Tuấn (Cục Thuế tỉnh)
Bình luận
Back To Top