Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Doanh nghiệp cần biết

Một số quy định về gia hạn tiền thuế

09:02 - Thứ Tư, 01/02/2023 Lượt xem: 19083 In bài viết

ĐBP - Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giúp các doanh nghiệp, tổ chức có thêm nguồn lực về tài chính cũng như cơ hội phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế: Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021, Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021, Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022.

Về thời hạn gia hạn nộp thuế: Tại Điểm a Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định:

“...Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

“- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5/2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6/2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7/2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8/2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II/2022 chậm nhất là ngày 31/12/2022”.

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế: Căn cứ Điều 124 Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019 quy định:

“Điều 124. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế”.

Như vậy theo các quy định nêu trên, các tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Điện Biên nếu có các khoản thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8 năm 2022 và quý II/2022 được gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ chủ động sắp xếp nguồn tài chính để thực hiện nộp khoản tiền thuế nêu trên vào ngân sách Nhà nước ngay khi kết thúc thời hạn gia hạn nộp thuế (ngày 20/12/2022 đối với kỳ tính thuế giá trị gia tăng tháng 5, 6, 7, 8/2022 và ngày 31/12/2022 đối với kỳ tính thuế giá trị gia tăng quý II/2022).

Cũng theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành thì ngay sau khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế mà các tổ chức, cá nhân người nộp thuế chưa nộp đầy đủ tiền thuế giá trị gia tăng được gia hạn nêu trên, cơ quan thuế quản lý sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Để nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật thuế, các tổ chức, cá nhân người nộp thuế cần cập nhật, nắm bắt thông tin và có kế hoạch sắp xếp chuẩn bị nguồn tài chính để thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đối với những khoản tiền thuế được gia hạn đến thời hạn phải nộp theo quy định của pháp luật, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

TTHT
Bình luận

Tin khác

Back To Top