Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Mường Ảng thực hiện tốt thu ngân sách

09:21 - Thứ Tư, 24/05/2023 Lượt xem: 16551 In bài viết

ĐBP - Là huyện vùng cao, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng thấp; ngoài ra, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid - 19 những năm trước, giá cả một số mặt hàng tăng cao, nhiều doanh nghiệp không có việc làm, tạm ngừng kinh doanh... ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Song nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên 4 tháng đầu năm 2023, Chi cục Thuế khu vực TP. Điện Biên Phủ - Mường Ảng đã thực hiện thu ngân sách tên địa bàn huyện Mường Ảng đạt và vượt dự toán tỉnh và huyện giao.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực TP. Điện Biên Phủ - Mường Ảng giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Năm 2023, HĐND - UBND tỉnh giao thu cho Chi cục Thuế khu vực TP. Điện Biên Phủ - Mường Ảng thu ngân sách trên địa bàn huyện Mường Ảng 20 tỷ 200 triệu đồng; huyện Mường Ảng giao thu 29 tỷ đồng. Để đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn, Đội thuế huyện Mường Ảng đã thường xuyên theo dõi, giám sát khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, hạn chế tình trạng khai âm thuế. Thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình những doanh nghiệp rủi ro cao về thuế. Đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sao cho tiện lợi hiệu quả nhất. Đội tích cực hướng dẫn nộp thuế điện tử, trực tuyến; thiết lập hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế (eTax). Tăng cường tuyên truyền phổ biến luật, chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung; hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, vướng mắc về chế độ chính sách thuế. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO, qua đó các sai sót trong thực hiện chuyên môn được khắc phục kịp thời, giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Kết quả đến ngày 30/4/2023 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 19 tỷ 250 triệu đồng (đạt 95,3% kế hoạch tỉnh giao; đạt 66,4% kế hoạch huyện giao; bằng 117% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó: Thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất) đạt 7 tỷ 154 triệu đồng (đạt 50,4% dự toán HĐND - UBND tỉnh, đạt 47,7% dự toán HĐND-UBND huyện giao); thu tiền sử dụng đất đạt 12 tỷ 096 triệu đồng; thu từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh 1 tỷ 902 triệu đồng, đạt 38% so với dự toán; thu từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh 609 triệu đồng, đạt 43,5% dự toán năm và bằng 109,1% so với cùng kỳ. Số thu đạt khá và tăng so với cùng kỳ do tình hình Covid - 19 cơ bản đã được kiểm soát. Quốc hội và Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Bên cạnh đó Chi cục tăng cường quản lý nguồn thu phát sinh mới trên địa bàn đưa vào quản lý kịp thời tránh thất thu ngân sách.

Ông Hồ Văn Chung, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực TP. Điện Biên Phủ - Mường Ảng, phụ trách địa bàn Mường Ảng cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện có 9 khoản thu phát sinh; trong đó 6/9 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 33%); có 3/9 khoản thu đạt dưới mức 33%; 5/9 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả đó có phần không nhỏ từ việc cơ quan thuế đã hướng dẫn người nộp thuế nộp thuế qua Etax mobile, thuận tiện trong việc kê khai nộp thuế, nhất là kê khai nộp lệ phí trước bạ phương tiện. Trong 4 tháng đầu năm người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế đã thực hiện 239 giao dịch thành công với tổng số tiền là trên 700 triệu đồng.

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mường Ảng, thời gian tới Chi cục thuế khu vực tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khai thuế, giám sát chặt chẽ việc khai thuế; đôn đốc kịp thời người nộp thuế thực hiện nộp đúng, nộp đủ nghĩa vụ thuế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các hành vi gian lận, trốn thuế. Tổ chức đối thoại với người nộp thuế để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ thuế; đối với số thuế nợ trên 90 ngày sẽ công khai thông tin doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top