Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Nỗ lực thu ngân sách khu vực Mường Chà - Mường Lay

09:33 - Thứ Tư, 06/09/2023 Lượt xem: 11075 In bài viết

ĐBP - Năm 2023, mặc dù nền kinh tế đã có sự phục hồi nhưng với đặc điểm của địa bàn vùng cao còn khó khăn, nguồn thu cố định hạn chế, nên nhiệm vụ thu ngân sách của Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay gặp nhiều trở ngại. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh có doanh thu đạt thấp nên số thuế kê khai phát sinh phải nộp theo tháng, quý giảm; một số doanh nghiệp khó khăn về tài chính nên chưa nộp hết các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp phát sinh, số nộp ngân sách nhà nước giảm khá lớn so với cùng kỳ năm 2022. Ðặc biệt, thời gian qua Chính phủ triển khai các chính sách miễn giảm thuế, phí và lệ phí cho người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã làm giảm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Căn cứ tình hình thực tế và dự toán giao thu, Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay đã triển khai các giải pháp tăng cường quản lý nguồn thu. Ðặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai các chính sách thuế, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Ðẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tổ chức quản lý chặt chẽ công tác đăng ký, kê khai, nộp thuế. Tích cực triển khai các biện pháp quản lý nợ và xử lý nợ thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước. Ðồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chỉ đạo, phối hợp thu ngân sách và thu nợ đọng thuế. Chi cục đã xây dựng phương án thu ngân sách từng tháng, quý và chi tiết đến từng khoản thu, sắc thuế; giao chỉ tiêu đến từng đội nghiệp vụ, cán bộ, công chức để phấn đấu thực hiện. Cùng với đó, Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế, trọng tâm là triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ðến nay, 100% tổ chức, cá nhân người nộp thuế theo quy định đã áp dụng hóa đơn điện tử trước thời điểm tháng 7/2022. Qua hơn 1 năm áp dụng thực hiện, người nộp thuế trên địa bàn đã ủng hộ, đánh giá cao những ưu điểm, tiện ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy trước đây. Áp dụng hóa đơn điện tử là bước đột phá trong chuyển đổi số của cơ quan thuế, góp phần cải cách hành chính, giảm thiểu những thiếu sót, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách thuế.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay là một trong những đơn vị đạt và vượt dự toán giao thu trong 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, năm 2023 Chi cục được giao thu 50,8 tỷ đồng (trên địa bàn huyện Mường Chà 43 tỷ đồng, TX. Mường Lay 7,8 tỷ đồng); trong đó thu phí, lệ phí hơn 44 tỷ đồng và thu từ tiền sử dụng đất 6 tỷ đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm, Chi cục thu thuế đạt 28,4 tỷ đồng, đạt 55,9% kế hoạch năm 2023 và bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 6/9 khoản thu sắc thuế đạt và vượt tiến độ đề ra, có những khoản thu đạt cao như: Thuế thu nhập cá nhân đạt gần 56% dự toán; lệ phí trước bạ đạt gần 62%; thu tiền cho thuê đất, mặt nước đạt 99% dự toán; thu tiền sử dụng đất vượt 7,8% dự toán cả năm.

Ðể đạt và vượt kế hoạch giao thu đề ra, từ nay đến cuối năm Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay tập trung vào các khoản thu, sắc thuế đạt thấp, dư địa cao như: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương (mới đạt gần 20% dự toán); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (mới đạt gần 35% dự toán)… Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền chế độ, chính sách, cải cách hành chính thuế; theo dõi chặt chẽ các khoản thu, đặc biệt các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn nhưng đạt thấp. Ðồng thời tham mưu, đề xuất cho UBND huyện Mường Chà, TX. Mường Lay các giải pháp chỉ đạo để đôn đốc thu, chống thất thu các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản bù đắp các khoản thu, sắc thuế có khả năng sụt giảm.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top