Phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng

09:22 - Thứ Hai, 28/08/2023 Lượt xem: 3455 In bài viết

ĐBP - Không chỉ gương mẫu chấp hành chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; người có uy tín trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc… Từ đó, có nhiều đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Giàng Vạn Lù, người có uy tín bản Thớ Tỷ, xã Ta Ma (người thứ 2 từ trái sang) vận động người dân trong bản tích cực tham gia phát triển kinh tế, không vi phạm pháp luật.

Huyện Tuần Giáo hiện có 167 người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đó dân tộc Thái 91 người (chiếm 54%), dân tộc Mông 62 người (chiếm 37%), dân tộc Khơ Mú 6 người, dân tộc Kháng 6 người và dân tộc Kinh 2 người. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của người có uy tín chính là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước. Thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cho người có uy tín nhằm giúp họ phát huy vai trò của mình trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Ông Hồ A Tàng, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Tuần Giáo cho biết: Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, người có uy tín trên địa bàn huyện không chỉ nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của pháp luật mà còn tích cực vận động các thành viên trong gia đình và nhân dân không vi phạm pháp luật, không phá rừng, di cư tự do, không tuyên truyền đạo trái phép; xóa bỏ các hủ tục trong việc cưới, việc tang; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới. Ðồng thời, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của gia đình; vận động bà con nhân dân không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng cũng như giá trị kinh tế.

Phát huy vai trò của mình, người có uy tín còn góp phần quan trọng vào việc duy trì, đảm bảo an ninh trật tự tại các khối, bản. Thông qua việc phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phát hiện giải quyết nhanh chóng, ổn thỏa, hòa giải các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động nhân dân không tin, không nghe theo sự xúi giục của kẻ xấu, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa trước mọi âm mưu gây mất đoàn kết và chia rẽ dân tộc; chủ động tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không mắc tệ nạn xã hội. Chung tay xây dựng nông thôn mới, người có uy tín tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông, nhà văn hóa; không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; thường xuyên tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Mặt khác, người có uy tín còn phối hợp trong việc tuyên truyền, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng; vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống…

Là người có uy tín của bản Nà Chua, xã Mường Mùn, bà Lò Thị Thúy luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước; tích cực vận động nhân dân chịu khó lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo. Gia đình bà cũng là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế với mô hình nuôi bò sinh sản, lợn nái, lợn thịt, đào ao nuôi cá rô phi đơn tính kết hợp với thu mua, vận chuyển nông sản cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Mô hình kinh tế của gia đình được nhiều người dân trong vùng đến tham quan, học tập kinh nghiệm để làm theo. Phát huy vai trò người có uy tín, bà Lò Thị Thúy vận động bà con trong bản không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới… Nhờ vậy, đời sống của bà con trong bản từng bước được nâng cao, số hộ nghèo giảm, người dân sống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhiều gia đình được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, đường làng ngõ xóm luôn được vệ sinh sạch sẽ…

Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã giúp huyện Tuần Giáo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của nhân dân, bài trừ các hủ tục, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top