Cuộc sống qua ảnh

Thực hiện bình đẳng giới ở Phìn Hồ

10:21 - Thứ Năm, 07/09/2023 Lượt xem: 4194 In bài viết

ĐBP - Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được đẩy mạnh triển khai trong toàn tỉnh. Tại xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ), Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh truyền thông đến đông đảo người dân; thành lập các tổ truyền thông cũng như các địa chỉ tin cậy cho phụ nữ và trẻ em trong vấn đề bình đẳng giới.

Hội LHPN xã Phìn Hồ tích cực kết hợp truyền thông về bình đẳng giới đến đông đảo người dân.Trong ảnh: Hội LHPN xã Phìn Hồ tuyên truyền tại bản Phìn Hồ.

Với đặc thù dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, việc thực hiện Dự án 8 sẽ là tiền đề quan trọng, chỗ dựa vững chắc bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em Phìn Hồ. Các tổ truyền thông, các địa chỉ tin cậy cũng như việc áp dụng truyền thông nhóm trên nền tảng mạng xã hội là nơi hỗ trợ, cung cấp thêm kiến thức, thông tin, kinh nghiệm phát triển kinh tế cho phụ nữ và trẻ em.

Ngoài xây dựng tổ truyền thông cộng đồng, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, Dự án 8 còn tiến hành xây dựng các nhóm truyền thông nhỏ trên nền tảng mạng xã hội.
Dự án 8 với mục tiêu thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tổ chức các buổi tham quan, học tập, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, phát huy vai trò, thế mạnh của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình.

Dự án cũng tạo động lực thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy vai trò, thế mạnh của phụ nữ trong cộng đồng, từng bước thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trần Nhâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top