Ðẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

08:25 - Chủ Nhật, 10/09/2023 Lượt xem: 4284 In bài viết

ĐBP - Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 1 trong 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm chia sẻ gánh nặng, giúp người lao động được hưởng chế độ, chính sách khi không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ðể chính sách nhân văn này được triển khai sâu rộng, các sở, ban, ngành chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Từ đó, giúp người sử dụng lao động, người lao động nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ).

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn lao động tại khu vực có quan hệ lao động, làm chết 1 người, bị thương nặng 1 người, thương nhẹ 3 người (giảm 2 vụ và tăng 1 nạn nhân so với năm 2021). Tại khu vực không có quan hệ lao động xảy ra 76 vụ tai nạn lao động (tăng 34 vụ và 32 nạn nhân so với năm 2021), làm chết 3 người, bị thương nặng 39 người. Trong đó, những địa phương có nhiều vụ tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động gồm các huyện: Ðiện Biên Ðông 50/76 vụ (chiếm 65,8%), Tủa Chùa 11/76 vụ (chiếm 14,5%), Tuần Giáo 9/76 vụ (chiếm 11,8%). Nguyên nhân chủ yếu là do một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đúng mức về công tác ATVSLÐ; người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật; ý thức chấp hành nội quy, quy định của pháp luật còn nhiều hạn chế...

Nhằm góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và môi trường làm việc an toàn cho người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn phổ biến chính sách pháp luật lao động cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Từ năm 2022 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã in ấn, cấp phát 3.227 tranh áp phích tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tới các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh. Tăng cường phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo chí về công tác ATVSLÐ, hướng dẫn thực hiện các chính sách về quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cùng với đó, tổ chức 4 hội nghị tập huấn nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 120 người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác ATVSLÐ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã; giám sát công tác huấn luyện về ATVSLÐ tại 2 đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức huấn luyện ATVSLÐ cho 540 đối tượng là người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác ATVSLÐ và người lao động.

Tại các hội nghị tập huấn, doanh nghiệp và người lao động được cung cấp thông tin tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ATVSLÐ; chính sách phòng ngừa và chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công tác tuyên truyền, huấn luyện, tư vấn hỗ trợ áp dụng các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ huấn luyện ATVSLÐ; chế độ chính sách chi trả cho người bị tai nạn lao động. Từ đó, trang bị kiến thức cần thiết về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động trong công tác đảm bảo an toàn lao động, góp phần giảm tỷ lệ tai nạn lao động hàng năm trên địa bàn.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, tập huấn được tổ chức thường xuyên, hàng năm, tỉnh tập trung thực hiện tốt Tháng hành động về ATVSLÐ. Các hoạt động triển khai bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, trong cả khu vực có mối quan hệ lao động và khu vực không có mối quan hệ lao động. Qua đó, tạo được sự quan tâm của xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác ATVSLÐ.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về ATVSLÐ, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quan tâm đẩy mạnh đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động; các doanh nghiệp ngày càng ý thức, quan tâm đến tính mạng, sức khỏe của người lao động, thực hiện tốt quy định của pháp luật về ATVSLÐ, BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Ðồng thời, phối hợp với BHXH tỉnh đẩy nhanh giải quyết các thủ tục trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giúp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và gia đình sớm vượt qua khó khăn, góp phần đưa chính sách của Ðảng, Nhà nước đi vào đời sống.

Minh Thảo
Bình luận

Tin khác

Back To Top