Linh hoạt chính sách làm nhà cho hộ nghèo

14:44 - Thứ Tư, 13/09/2023 Lượt xem: 3678 In bài viết

ĐBP - Xác định hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo là chủ trương lớn, thời gian qua, tỉnh Ðiện Biên đã tập trung huy động mọi nguồn lực, vật lực cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung triển khai làm nhà ở cho hộ nghèo. Dù còn gặp không ít khó khăn nhưng công tác hỗ trợ nhà ở cho người nghèo đã được các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương quan tâm thực hiện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, giúp các hộ nghèo, người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.

Người dân làm nhà cho gia đình bà Sùng Thị Mái, bản Háng Trợ, xã Pu Nhi (huyện Ðiện Biên Ðông), là hộ nghèo khó khăn trong bản thuộc đối tượng được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đợt 1. Ảnh: Trần Nhâm

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai và đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho hộ nghèo theo 2 nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt Chương trình giảm nghèo) và Ðề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Ðiện Biên thuộc Chương trình giảm nghèo, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1987/QÐ-UBND ngày 22/10/2022 phê duyệt Ðề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Ðiện Biên thuộc Chương trình giảm nghèo.

Theo đó, đối với các hộ nghèo nhà xây mới sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, còn sửa chữa nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Trong đó, vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ: 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới; 20 triệu đồng/hộ/nhà sửa chữa, số tiền chênh lệch so với định mức hỗ trợ quy định tại Quyết định 02/QÐ-TTg ngày 18/1/2022 được đảm bảo bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa. Nhờ đó, mỗi hộ nghèo đều được hỗ trợ 50 triệu đồng bằng với nguồn hỗ trợ của Ðề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết.

Năm 2023, huyện Mường Chà triển khai làm mới và sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình giảm nghèo cho 512 hộ (làm mới 413 hộ, sửa chữa 99 hộ). Ðể việc làm nhà cho người nghèo đảm bảo tính khách quan, “đúng người, đúng đối tượng”, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu. Thực hiện việc hỗ trợ làm nhà, huyện Mường Chà được phân bổ từ nguồn ngân sách Trung ương là 4,58 tỷ đồng và nguồn đối ứng bằng ngân sách địa phương của huyện là 1,15 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Việc hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn là cần thiết và cả 2 chương trình đều hướng về người nghèo nên việc đối ứng nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa trong Chương trình giảm nghèo là phù hợp. Ðối với huyện Mường Chà, việc đối ứng này cũng hết sức khó khăn song chúng tôi đã cân đối nguồn kinh phí, bổ sung hơn 1 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ làm nhà mới cho 114 hộ và sửa chữa cho 1 hộ. Việc sắp xếp, đối ứng kịp thời nguồn kinh phí đó đã giúp cho các xã đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho người nghèo trên địa bàn huyện.

Nhờ có việc đối ứng nguồn vốn kịp thời, đến nay, các địa phương trong huyện Mường Ảng đã cơ bản hoàn thành triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nguồn vốn Chương trình giảm nghèo. Tính đến hết tháng 8/2023, huyện Mường Ảng đã hoàn thành hỗ trợ làm nhà cho 113/133 hộ; 3 hộ đang thực hiện và chỉ còn 17 hộ chưa thực hiện. Ẳng Cang là một trong những địa phương có tổng số hộ dân được hỗ trợ làm nhà ở nhiều nhất huyện (40 hộ hỗ trợ xây mới, 5 hộ hỗ trợ sửa chữa). Tuy nhiên, đến nay, công tác làm nhà trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn thành. Ông Ðào Duy Thạch, Bí thư Ðảng ủy xã Ẳng Cang chia sẻ: Cùng với nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, huyện Mường Ảng đã chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương đối ứng nên việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã theo Chương trình giảm nghèo cũng thuận lợi hơn. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay, tiến độ làm nhà đã cơ bản hoàn thành.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, song hầu hết các địa phương đều chủ động bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ làm nhà cho người nghèo. Và thực tế đã chứng minh, việc linh hoạt của UBND tỉnh cũng như các cấp, ngành, địa phương trong công tác hỗ trợ làm nhà cho người nghèo đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ làm nhà. Kết quả đó chính là sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của tỉnh cũng như các địa phương; qua đó giúp cho nhân dân sớm xóa nhà tạm, dột nát, ổn định cuộc sống, tập trung vào việc sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Phạm Quang
Bình luận

Tin khác

Back To Top